Informe general de variants gràfiques o flexives

<
VARIANT NOMBRE D'OCURRÈNCIES LEMA
a 852 a
ab 426 ab
abandon 4 abandonar
abandona 5 abandonar
abandonant 1 abandonar
abandonar 2 abandonar
abandonava 1 abandonar
abandone 1 abandonar
abandonàs 1 abandonar
abandó 2 abandó
abans 5 abans
abasta 7 abastar
abastar 1 abastar
abastat 1 abastat -ada
abaste 3 abastar
abasten 3 abastar
abastàs 1 abastar
abatre 1 abatre
abatut 1 abatut -uda
abduy 1 abdui
abduys 1 abdui
abdós 5 abdós abdues
abella 1 abella
abelleix 1 abellir
abilita 2 habilitar
abita 1 habitar
abituat 1 habituar
abitut 1 habitud
abomina 2 abominar
abominable 1 abominable
abominables 1 abominable
abracen 1 abraçar
abrasa 1 abrasar
abrase 1 abrasar
abrassar 1 abrasar
abraça 5 abraçar
abraçar 1 abraçar
abraçat 1 abraçar
abreuges 1 abreujar
abreugeu 1 abreujar
abreuja 1 abreujar
abriga 1 abrigar
abriguen 1 abrigar
absent 6 absent
absenta 4 absentar-se
absents 1 absent
absença 3 absença
abstracte 1 abstracte -a
abstraure 1 abstraure
abstret 1 abstraure
abta 1 apte -a
abtament 1 aptament
abtesa 2 aptesa
abunda 2 abundar
abundança 1 abundança
abunden 2 abundar
abundós 3 abundós -osa
abusió 1 abusió
abuyr 1 abuirar
abuyra 2 abuirar
abís 1 abís
abús 1 abús
acab 2 acabar
acaba 5 acabar
acabada 1 acabar
acabalar 1 acabalar
acabar 4 acabar
acabat 1 acabat -ada
acaben 1 acabar
acabs 1 acabar
acacen 1 acaçar
acap 1 acabar
acapta 1 acaptar
acapt· 1 acaptar
acarren 1 acarar
acaça 1 acaçar
accepte 1 acceptar
accident 9 accident
accidental 2 accidental
accidents 1 accident
acció 1 acció
acer 8 acer
acerten 1 acertar-se
ach 2 haver
acollir 1 acollir
acolorat 2 acolorat -ada
acomanat 1 acomanar
acomanats 1 acomanar
acompanya 3 acompanyar
acompanyada 1 acompanyar
acompanyat 1 acompanyar
acompanyats 1 acompanyar
acompararé 1 comparar
aconorta 2 aconhortar
aconortar 1 aconhortar
aconsech 2 aconseguir
aconsegria 1 aconseguir
aconseguesqua 1 aconseguir
aconseguint 1 aconseguir
aconseguir 1 aconseguir
aconseguit 2 aconseguir
aconseguí 1 aconseguir
aconsiguen 1 aconseguir
aconsola 1 consolar
aconsolen 1 consolar
aconsseguir 1 aconseguir
acorda 2 acordar
acordada 1 acordat -ada
acordament 1 acordament
acordant 3 acordar
acordant 1 acordant
acordants 1 acordant
acordança 1 acordança
acordar 5 acordar
acordat 2 acordat -ada
acordau 1 acordar
acorde 3 acordar
acorden 5 acordar
acorre 3 acórrer
acorregueren 1 acórrer
acorren 2 acórrer
acorrent 1 acórrer
acorriment 1 acorriment
acort 5 acordar
acort 9 acord
acost 1 acost
acost 8 acostar
acosta 8 acostar
acostada 3 acostat -ada
acostada 1 acostar
acostant 1 acostar
acostar 6 acostar
acostats 1 acostar
acoste 2 acostar
acostum 1 acostumar
acostuma 1 acostumar
acte 24 acte
actes 31 acte
activa 1 actiu -iva
act· 5 acte
acull 9 acollir
aculla 1 acollir
aculles 1 acollir
acunçament 1 acunçament
acurt 1 acurtar
acusa 3 acusar
acusador 1 acusador -a
acuyt 1 acuitar
acuyta 1 acuitar
acuytat 1 cuitat -ada
acuyten 1 acuitar
ací 14 ací
acórer 1 acórrer
acórrer 1 acórrer
acús 5 acusar
adelit 1 adelitar
adelita 3 adelitar
adelitar 1 adelitar
adelitàs 1 adelitar
adelití 1 adelitar
administrador 1 administrador -a
admirar 1 admirar
adolora 1 adolorar-se
adolorida 1 adolorit -ida
adolorit 4 adolorit -ida
adolorits 1 adolorit -ida
ador 1 adorar
adora 1 adorar
adoram 1 adorar
adorar 2 adorar
adoraren 1 adorar
adoraria 1 adorar
adoraven 1 adorar
adoren 2 adorar
adorm 2 adormir
adormir 1 adormir
adrecen 1 adreçar
adrets 1 adret -a
adreç 1 adreçar
adreça 1 adreçar
adur 1 dur¹
adversaris 1 adversari -ària
advocada 1 advocat -ada
advocat 1 advocat -ada
adés 1 adés
afalach 3 afalac
afalaga 1 afalagar
afalliment 1 afalliment
afany 8 afany
afanya 1 afanyar
afanys 5 afany
afanyós 2 afanyós -osa
afeblit 1 afeblit -ida
aferra 3 aferrar
afers 2 afer
affable 1 afable
affamat 1 afamat -ada
affany 11 afany
affanye 1 afanyar
affanys 2 afany
affanyós 1 afanyós -osa
affecció 4 afecció
affectat 2 afectat -ada
affectió 1 afecció
affegir 1 afegir
affer 2 afer
affermant 1 afermar
affers 2 afer
affig 1 afegir
affina 1 afinar¹
affona 1 afonar
affront 1 afront
affín 1 afinar²
afina 1 afinar¹
afina 1 afinar²
aflam 1 aflamar
aflaqueix 1 aflaquir
aflaquides 1 aflaquit -ida
aflicta 1 aflictar-se
afloxa 1 afluixar
afloxen 1 afluixar
afortunat 1 afortunat -ada
afrena 1 afrenar
africans 1 africà -ana
afront 1 afront
afronte 1 afronte
afusta 2 afustar
afín 1 afinar²
agenola 1 agenollar-se
agent 1 agent
agra 1 agre -a
agrada 3 agradar
agradable 2 agradable
agradables 1 agradable
agre 4 agre -a
agreuge 2 agreujar
agreuja 7 agreujar
agreujat 1 agreujar
agrons 1 agró
agror 1 agror
agr· 1 agre -a
aguayt 2 aguait
aguera 1 haver
agut 1 agut -uda
aguts 1 haver
agués 7 haver
aguésseu 1 haver
ahir 1 ahir
ahir 4 aïrar
ahirar 4 aïrar
ahire 1 aïrar
ahunit 3 unir
ahuyr 1 auir
aja 4 haver
ajau 2 haver
ajau 1 ajaure's
ajuda 6 ajudar
ajuda 3 ajuda
ajudant 1 ajudar
ajudant 2 ajudant
ajudar 1 ajudar
ajudassen 1 ajudar
ajudes 1 ajudar
ajunt 3 ajunt -a
ajunta 1 ajunt -a
ajuny 1 ajunyir
ajust 1 ajustar²
ajusta 2 ajustar²
ajustarà 2 ajustar¹
ajusten 1 ajustar¹
ajusten 1 ajustar²
ajut 6 ajudar
al 216 al
alans 1 alà
alarguen 1 allargar
albergat 1 albergar
albir 1 albir
albufera 1 albufera
alcavota 1 alcavota
aldeans 1 aldeà -ana
alegra 1 alegrar-se
alegra 3 alegre -a
alegrar 1 alegrar-se
alegre 2 alegrar-se
alegre 8 alegre -a
alegres 2 alegre -a
alegria 8 alegria
alegries 1 alegria
aletant 1 alletar
alguazir 1 alguatzir
algun 73 algun -una
alguna 32 algun -una
alguns 35 algun -una
algun· 7 algun -una
algú 63 algú
allarch 3 allargar
allarch 1 allarg
allarga 1 allargar
allargant 2 allargar
allargua 1 allargar
allargue 1 allargar
allens 1 allens
alleuge 1 alleujar²
alleuja 6 alleujar²
alleuja 1 alleujar¹
allissant 1 allisar
alloga 2 allogar
allogar 2 allogar
allonga 3 allongar
allongue 1 allongar
allongues 1 allongar
allí 4 allí
allò 3 allò
almenys 5 almenys
als 70 al
alt 2 altar
alt 21 alt² -a
alt 9 alt¹
alta 7 altar
alta 5 alt² -a
altar 1 altar
altau 2 altar
alte 2 altar
altera 3 alterar
alteració 1 alteració
alterament 3 alterament
alterat 6 alterat -ada
alterats 2 alterat -ada
altere 1 alterar
alteren 1 alterar
alterra 1 alterar
altisme 1 altisme
altiu 2 altiu -iva
altra 57 altre -a
altrament 1 altrament
altre 129 altre -a
altres 64 altre -a
altri 3 altri
altruy 1 altrui
altr· [a] 26 altre -a
altr· [e] 17 altre -a
alts 1 alt² -a
alça 1 alçar
alçar 2 alçar
am 79 amar
ama 32 amar
amable 12 amable
amach 1 amagar
amada 1 amat -ada
amador 43 amador -a
amadors 33 amador -a
amadós 1 amador -a
amaga 7 amagar
amagades 1 amagat -ada
amagat 4 amagat -ada
amagat 2 amagar
amagats 2 amagat -ada
amaguatalls 1 amagatall
amagueu 1 amagar
amam 1 amar
aman 2 amant
amans 2 amant
amanssar 1 amansar
amant 35 amar
amant 13 amant
amants 5 amant
amar 120 amar
amaran 1 amar
amarch 6 amarg -a
amarchs 1 amarg -a
amarem 1 amar
amarga 4 amarg -a
amargant 1 amargant
amargor 10 amargor
amargors 1 amargor
amargosos 2 amargós -osa
amargua 4 amarg -a
amarguant 1 amargant
amargues 2 amarg -a
amargós 3 amargós -osa
amarà 3 amar
amaré 1 amar
amat 10 amat -ada
amat 50 amar
amats 3 amat -ada
amats 1 amar
amau 7 amar
amava 3 amar
ame 18 amar
amem 1 amar
amen 7 amar
amenen 2 menar
ameu 4 amar
amich 16 amic -iga
amichs 11 amic -iga
amics 1 amic -iga
amiga 2 amic -iga
amigable 1 amigable
amigables 2 amigable
aminva 1 minvar
amistança 2 amistança
amistat 7 amistat
amollesca 1 amollir
amor 787 amor
amorosa 1 amorós -osa
amors 4 amor
amorós 2 amorós -osa
amostre 1 mostrar
amostres 1 mostrar
ampendre 1 empendre
ampendrà 1 empendre
ampla 1 ample -a
amplament 2 amplament
ample 1 ample -a
ampra 2 emprar
amprant 1 emprar
ampre 1 emprar
amprench 2 empendre
amprenga 1 empendre
amprà 2 emprar
amprén 1 empendre
amprés 1 empendre
amunt 4 amunt
amàs 3 amar
amàsseu 1 amar
amàvem 1 amar
amí 8 amar
an 40 haver
anada 1 anar
anadida 1 anadir
anafil 1 anafil
anamorada 1 enamorat -ada
anamorat 1 enamorat -ada
anant 1 anant
anant 4 anar
anap 1 anap
anar 24 anar
anat 1 anar
anau 2 anar
anda 1 anda
andes 1 anda
angelical 1 angelical
angoixa 1 angoixa
angoxossa 1 angoixós -osa
animal 27 animal
animals 4 animal
animat 1 animar
animosa 1 animós -osa
animós 1 animós -osa
anomena 1 anomenar
anomenen 1 anomenar
ans 102 ans
antich 4 antic -iga
antichs 4 antic -iga
antiga 1 antic -iga
anul·la 1 anul·lar
anul·lament 2 anul·lament
anul·lats 1 anul·lar
anul·les 1 anul·lar
anul·là 1 anul·lar
any 4 any
anyell 2 anyell -a
anyells 1 anyell -a
anys 5 any
anà 1 anar
anàs 2 anar
aní 1 anar
aombren 1 aombrar-se
apaga 1 apagar
apagar 3 apagar
apagua 1 apagar
apague 1 apagar
apagà 1 apagar
apar 5 aparer
apareix 2 aparéixer
aparell 1 aparellar
aparell 4 aparell
aparella 5 aparellar
aparellat 2 aparellar
aparell· 1 aparellar
aparen 3 aparer
aparent 2 aparent
aparents 1 aparent
aparer 1 aparer
aparexen 2 aparéixer
aparia 1 aparer
apart 2 apartar
aparta 8 apartar
apartades 1 apartar
apartar 4 apartar
apartaren 1 apartar
apartat 1 apartat -ada
apartat 3 apartar
aparte 4 apartar
aparà 1 aparer
apassionat 1 apassionat -ada
apell 2 apellar
apella 1 apellar
apellat 1 apellar
apendre 3 apendre
apercebut 3 apercebre
apert 1 apert -a
apetesca 1 apetir
apetir 1 apetir
apetit 57 apetit
apetits 9 apetit
aplech 1 aplec
aplega 2 aplegar
aplegar 1 aplegar
aplegue 1 aplegar
apleguen 1 aplegar
aplica 1 aplicar
aplicar 1 aplicar
aporta 7 aportar
aportant 1 aportar
aportants 1 aportar
aportar 1 aportar
aportarà 1 aportar
aporten 3 aportar
aportà 1 aportar
apostolical 1 apostolical
appar 1 aparer
apparent 1 aparent
appetir 1 apetir
appetit 6 apetit
appetits 1 apetit
apprensió 1 aprehensió
aprenguéssem 1 apendre
apresa 1 apendre
apropiat 1 apropiat -ada
aprove 1 aprovar
aprén 2 apendre
aprés 34 aprés
apte 2 apte -a
aptes 1 apte -a
apunt 2 apuntar¹
apunta 1 apuntar²
apura 1 apurar
aquel 1 aquell -a
aquell 317 aquell -a
aquella 71 aquell -a
aquelles 9 aquell -a
aquells 128 aquell -a
aquell· 10 aquell -a
aquest 168 aquest -a
aquesta 36 aquest -a
aquestes 10 aquest -a
aquests 69 aquest -a
aquest· 22 aquest -a
aquí 3 aquí
ara 16 ara
aram 1 aram
aranqua 2 arrancar
arbitre 10 arbitre
arbre 6 arbre
arbres 1 arbre
arbr· 1 arbre
arch 1 arc
ard 1 ardre
ardent 1 ardent
ardentment 2 ardentment
ardida 1 ardit -ida
ardiment 6 ardiment
ardit 4 ardit -ida
ardits 1 ardit -ida
ardor 3 ardor
ardre 1 ardre
areglada 1 arreglat -ada
areus 1 arreu
argent 4 argent
arma 1 arma¹
arma 109 arma²
arma 7 armar
armada 1 armat -ada
armar 1 armar
armari 2 armari
armat 1 armat -ada
armau 1 armar
armejant 1 armejar
armes 14 arma¹
armita 1 ermita
arm· 7 arma²
arnés 3 arnés
arquer 1 arquer
arranque 1 arrancar
arrapa 1 arrapar
arrape 1 arrapar
arrasa 1 arrasar
arreats 1 arreat -ada
arredolar 1 redolar
arreglat 1 arreglat -ada
arresten 1 arrestar
arribar 1 arribar
arrima 1 arrimar
arrisca 3 arriscar
arrisquen 1 arriscar
arror 2 error
art 12 art
articles 1 article
artifici 1 artifici
arts 1 art
ar· 1 ara
as 3 haver
asaborí 1 assaborir
ascí 1 ací
ase 1 ase
asemble 1 assemblar
asenats 1 assenyat -ada
asenta 1 assentar-se
asenten 1 assentar-se
aseu 1 asseure
asmar 1 asmar
aspra 5 aspre -a
aspre 3 aspre -a
aspres 2 aspre -a
assabora 1 assaborar
assaborit 1 assaborit -ida
assagen 1 assajar
assaig 6 assaig
assaig 1 assajar
assaigs 1 assaig
assaja 2 assajar
assajar 1 assajar
assajat 2 assajar
assats 11 assats
assegura 2 assegurar
assegurat 1 assegurat -ada
assegut 2 asseure
assembla 1 assemblar
assenta 1 assentar-se
assenten 1 assentar-se
assetjat 1 assetjat -ada
asseu 1 asseure
assignar 1 assignar
assiu 1 asseure
assiure 4 asseure
assombre 1 assombrar-se
asta 1 asta
astre 2 astre
astuciós 1 astuciós -osa
astut 4 astut -a
astuts 1 astut -a
asò 1 açò
atal 1 aital
atallen 1 atallar
atanga 1 atànyer
atany 1 atànyer
atemprats 1 temprat -ada
atench 8 atendre
atendre 5 atendre
atenga 3 atendre
atengeren 1 atendre
atengua 1 atendre
atenguen 1 atendre
atengués 1 atendre
ateny 35 atényer
atenyen 2 atényer
atenyent 2 atényer
atenyents 1 atényer
aterra 1 aterrar-se
atesa 3 atényer
atorch 1 atorgar
atorga 2 atorgar
atorgua 1 atorgar
atracen 4 atraçar
atraça 3 atraçar
atraçat 2 atraçar
atrevir 1 atrevir-se
atrevit 3 atrevit -ida
atrevits 1 atrevit -ida
atribule 1 atribular-se
atrictió 1 atrició
atrivença 1 atrivença
atroba 1 trobar
atrobat 2 trobar
atràs 6 atràs
attent 1 atent -a
atteny 4 atényer
atur 2 atur
atur 5 aturar
atura 12 aturar
aturar 5 aturar
aturat 1 aturar
aturà 1 aturar
atànyer 1 atànyer
atényer 14 atényer
atés 10 atényer
auctèntich 1 autèntic -a
audiença 1 audiença
augmenta 1 augmentar
aulesa 1 aulesa
aumentar 1 augmentar
aumente 2 augmentar
aunir 1 unir
auran 3 haver
aurella 2 orella
aureu 2 haver
aurà 7 haver
auré 2 haver
aval 1 avall
avall 2 avall
avancen 1 avançar
avant 15 avant
avantajat 1 avantatjat -ada
avantajosos 1 avantatjós -osa
avantatge 2 avantatge
avança 3 avançar
avançar 1 avançar
avar 9 avar -a
avara 1 avar -a
avars 2 avar -a
avem 3 haver
avenen 3 avenir
avengut 2 avenir
avenidor 4 venidor -a
avenir 3 avenir
avens 1 haver
avent 1 haver
avents 2 haver
aventurat 2 aventurat -ada
aventurer 1 aventurer -a
aver 42 haver
aveu 1 haver
avia 1 haver
avien 1 haver
avilada 1 avilar
avillat 1 avilat -ada
avinent 2 avinent
avis 1 avi àvia
avisant 1 avisar
avisat 1 avisar
avise 1 avisar
avissar 1 avisar
aviva 1 avivar
avorir 1 avorrir
avorreix 4 avorrir
avorreixca 1 avorrir
avorreixch 3 avorrir
avorresca 3 avorrir
avorresch 5 avorrir
avorrex 1 avorrir
avorrida 1 avorrir
avorriment 3 avorriment
avorrint 3 avorrir
avorrir 5 avorrir
avorrit 1 avorrir
avorrits 1 avorrir
avorriu 1 avorrir
avorrí 1 avorrir
avé 1 avenir
avís 1 avís
avís 2 avisar
axit 1 eixir
axí 132 així
aydar 1 aidar
aygua 15 aigua
aygu· 2 aigua
aymia 7 aimia
ayre 4 aire
aytal 3 aital
aytals 3 aital
aytan 1 aitant
aytant 27 aitant
ayçell 1 aicell
açò 122 açò
aïrables 1 aïrable
aïrar 1 aïrar
aïre 1 aïrar
aüts 1 haver
aÿr 1 aïrar
aÿrar 2 aïrar
à 92 haver
àbit 34 hàbit
àbits 5 hàbit
àls 32 àls
àncora 1 àncora
àncores 1 àncora
àngel 6 àngel
ànima 20 ànima
ànimes 1 ànima
ànim· 1 ànima
ànsia 1 ànsia
àvol 2 àvol
badant 1 badar
badoch 1 badoc -a
baix 8 baix -a
baixa 1 baixar
baix· 1 baixar
balances 1 balança
balança 4 balança
balbucitarà 1 balbucitar
balesta 1 ballesta
banch 2 banc
banda 1 banda
bandona 3 abandonar
bandonament 1 bandonament
bandonar 1 abandonar
bandonava 1 abandonar
bany 1 banyar
bany 2 bany
banya 1 banyar
baralla 1 barallar-se
baralla 3 baralla
baralles 1 baralla
barat 1 barat
baratat 1 baratar
barba 2 barba
barbul 1 barbull
barca 1 barca
barranch 1 barranc
barranchs 2 barranc
barrera 1 barrera
bast 11 bastar
basta 1 bast -a
basta 32 bastar
bastam 2 bastar
bastament 3 bastament
bastans 2 bastant
bastant 13 bastant
bastantment 3 bastantment
bastants 1 bastant
bastar 3 bastar
bastara 1 bastar
bastart 1 bastard -a
bastarà 1 bastar
bastasen 1 bastar
bastat 1 bastar
bastava 1 bastar
bastaven 1 bastar
baste 6 bastar
basten 4 bastar
basteu 1 bastar
bast· 9 bastar
bastà 2 bastar
bastàs 3 bastar
bat 1 batre
batalla 5 batalla
batalles 1 batalla
bateja 1 batejar
baten 1 batre
batisme 1 baptisme
baxa 1 baixar
baxament 1 baixament
baxant 1 baixar
baxar 1 baixar
baxàs 1 baixar
becayre 1 becaire
bel 1 bell -a
bell 25 bell -a
bella 5 bell -a
bellea 4 bellesa
bellees 1 bellesa
belles 1 bell -a
bellesa 1 bellesa
bellessa 1 bellesa
belles· 1 bellesa
bells 4 bell -a
bell· 1 bell -a
bemols 1 bemol
ben 53
benahuyrança 1 benauirança
benahuyrat 5 benauirat -ada
benauyrat 1 benauirat -ada
benaventurança 1 benaventurança
beneyt 1 beneit -a
benfet 1 benfet
benifet 1 benifet
benifets 1 benifet
beniffet 2 benifet
benigne 1 benigne -a
benivolença 1 benvolença
benvolent 1 benvolent
benvolents 1 benvolent
benvolença 7 benvolença
benvolgut 3 benvolgut -uda
bequada 1 becada
besant 1 besar
besar 1 besar
bestial 2 bestial
bestialment 1 bestialment
bestraure 1 bestraure
beu 2 beure
beure 2 beure
blan 1 blan -a
blanc 1 blanc -a
blanch 6 blanc -a
blancha 1 blanc -a
blanes 1 blan -a
blanor 1 blanor
blanqua 1 blanc -a
blasfemant 1 blasfemar
blau 1 blau blava
bo 45 bo bona
boca 4 boca
bochs 1 boc
bocí 3 bocí
bolca 1 bolcar-se
bolta 1 volt -a
bomba 1 bomba
bon 67 bo bona
bona 34 bo bona
bonament 1 bonament
bonança 1 bonança
bonbaments 1 bombament
bondat 6 bondat
bones 5 bo bona
bonesa 2 bonesa
bonessa 1 bonesa
bons 20 bo bona
bon· 5 bo bona
born 4 born
borna 2 bornar
borne 1 bornar
bort 2 bord -a
bosch 4 bosc
bossa 1 bossa
bou 5 bou
braces 2 braç
bram 1 bram
brama 1 bramar
bramar 1 bramar
brame 1 bramar
bran 1 bran
branxet 1 branxet
brau 2 brau -ava
braus 1 brau -ava
braços 5 braç
brega 4 brega
bregues 1 brega
bresca 4 bresca
brescha 1 bresca
bresqua 1 bresca
breu 15 breu
breument 3 breument
breus 1 breu
breviari 1 breviari
broca 1 brocar
broqua 1 broca
broquats 1 brocat
broque 1 brocar
brota 1 brotar
brote 1 brotar
brut 16 brut -a
brutal 3 brutal
brutals 1 brutal
bruts 9 brut -a
brúxola 1 brúixola
bufant 1 bufar
bufar 1 bufar
bugada 1 bugada
bullirà 1 bullir
bullit 1 bullir
burch 2 burg
butles 1 butla
buyda 1 buit buida
buyda 1 buidar
buydes 1 buit buida
buyt 6 buit buida
buytre 1 buitre
bèstia 2 bèstia
530
béns 75
búxola 1 brúixola
·b 4 ab
·bandonarem 1 abandonar
·bans 1 abans
·bciach 1 abciac -aga
·beheix 1 obeir
·behir 1 obeir
·bellit 1 abellir
·blidat 1 oblidar
·bominable 1 abominable
ca 2 ca
cab 2 cabre
cab 1 cap
cabal 7 cabal
cabalós 1 cabalós -osa
cabdals 1 cabdal
cabells 4 cabell
cabels 1 cabell
cabre 3 cabre
cabrà 1 cabre
cabés 1 cabre
cadena 3 cadena
caden· 1 cadena
cadira 1 cadira
caen 1 caure
caent 1 caure
cahent 2 caure
caja 2 caure
cal 44 caler
cal 1 callar
calament 1 callament
caler 1 caler
calfa 1 escalfar
calga 1 caler
calgut 3 caler
calia 1 caler
calitat 5 qualitat
calitats 1 qualitat
call 6 callar
calla 2 callar
callant 1 callar
callant 1 callant
callat 1 callar
calle 1 callar
callen 2 callar
calor 18 calor
calrrà 1 caler
calrà 1 caler
calt 13 cald -a
cama 2 cama
cambi 5 canvi
cambia 4 canviar
cambiador 1 canviador -a
cambiant 1 canviar
cambiar 5 canviar
cambie 2 canviar
cambis 1 canvi
cames 2 cama
camina 4 caminar
caminant 1 caminar
caminant 2 caminant
caminar 1 caminar
caminaren 1 caminar
camins 4 camí
camp 2 camp
camp 1 campar
campar 2 campar
campestre 1 campestre
camps 3 camp
camí 48 camí
canal 1 canal
canela 1 canela
cans 2 ca
cansable 1 cansable
canssa 5 cansar
cant 2 cant
canta 3 cantar
cantadors 1 cantador -a
cantant 1 cantar
cantar 3 cantar
canten 2 cantar
cantitat 4 quantitat
cants 2 cant
cantàveu 1 cantar
cantí 1 cantar
cap 15 cap
cap 2 cabre
capa 2 capa
capital 1 capital
capta 1 captar
car 377 car¹
car 6 car² -a
cara 1 car² -a
cara 8 cara
caracte 3 caracte
carch 1 carc
carer 1 carrer
cares 1 cara
carestiós 1 carestiós -osa
cargat 1 carregar
cargua 1 càrrega
caritat 5 caritat
carn 98 carn
carnal 2 carnal
carnals 2 carnal
carnatge 1 carnatge
carns 2 carn
carra 1 cara
carrega 1 carregar
carregar 1 carregar
carregarà 1 carregar
carregat 1 carregar
carreguí 1 carregar
carregàs 1 carregar
carrer 5 carrer
carrera 11 carrera
carreres 2 carrera
carrers 2 carrer
cars 1 car² -a
cars 4 cas
carta 3 carta
cartejat 2 cartejar
cartejàveu 1 cartejar
carts 37 card
carçre 3 càrcer
cas 90 cas
casa 8 casa
cascun 12 cascun -una
cascuna 9 cascun -una
cascuns 1 cascun -una
cascun· 4 cascun -una
cascú 72 cascú
casi 3 quasi
casos 3 cas
cassos 4 cas
cast 6 cast -a
casta 3 cast -a
casta 1 casta
castell 7 castell
castells 1 castell
castich 1 castigar
castich 1 castic
castiga 1 castigar
castigar 1 castigar
castigats 1 castigar
castigua 1 castigar
castiguen 1 castigar
castor 1 castor
cas· 1 quasi
cataracte 1 cataracte
cathòlich 1 catòlic -a
catiu 4 captiu -iva
cativa 1 captiu -iva
cativada 1 captivat -ada
cativ· 1 captiu -iva
cau 27 caure
caure 9 caure
caureu 1 caure
caur· 1 caure
caurà 1 caure
causa 40 causa
causa 7 causar
causant 1 causar
causat 4 causar
caussa 1 causa
caussat 1 causar
causs· 1 causa
caus· 3 causa
cavador 2 cavador
cavall 3 cavall
cavaller 4 cavaller
cavallers 1 cavaller
cavorqua 1 cavorca
caych 3 caure
cayga 1 caure
caygua 2 caure
cayguda 1 caure
caygueren 1 caure
caygut 4 caure
cayguts 3 caure
caç 1 caçar
caçador 1 caçador
caçant 1 caçar
caçar 2 caçar
caçat 1 caçar
caçola 1 cassola
cech 1 sec -a
cech 7 cec cega
cechs 3 cec cega
cega 2 cec cega
cegat 1 cegar
cegua 1 cec cega
cel 25 cel
celant 1 celar
celar 1 celar
celebrat 1 celebrar
celest 1 celest
celestial 2 celestial
celici 1 celici
cell 2 cel
cell 24 cell -a
cella 5 cell -a
cells 7 cell -a
celosa 1 gelós -osa
cels 1 zel
celós 2 gelós -osa
cendra 1 cendra
censuals 1 sensual
cent 2 cent
centena 1 centé -ena
centre 3 centre
cep 1 cep
ceptre 2 ceptre
cera 2 cera
cerca 5 cercar
cerca 1 cerca
cercam 1 cercar
cercant 4 cercar
cercar 3 cercar
cercaré 1 cercar
cercat 3 cercar
cercava 1 cercar
cerch 10 cercar
cercàs 2 cercar
cerqant 1 cercar
cerqua 1 cerca
cerqua 9 cercar
cerquada 1 cercar
cerquant 6 cercar
cerquar 2 cercar
cerquaran 1 cercar
cerquat 1 cercar
cerquats 2 cercar
cerque 2 cercar
cerquen 1 cercar
cerquí 1 cercar
cert 70 cert -a
certa 11 cert -a
certament 3 certament
certana 1 certà -ana
certitut 1 certitud
certs 1 cert -a
cervell 4 cervell
cervo 2 cervo
cessa 3 cessar
cessar 1 cessar
cessaria 1 cessar
cessarà 1 cessar
cesse 2 cessar
cessen 2 cessar
cessàs 1 cessar
cest 1 cest -a
cetla 1 cetla
chrestià 1 crestià -ana
ciença 1 ciença
cinch 3 cinc
cinquén 1 cinquén -ena
ciny 2 cenyir
circunstances 1 circumstància
circunstàncies 1 circumstància
cita 2 citar
ciutats 2 ciutat
civil 1 civil
civilment 1 civilment
clam 4 clam
clam 8 clamar
clama 2 clamar
clamant 2 clamar
clamants 1 clamant
clamar 4 clamar
clame 1 clamar
clamen 1 clamar
clamors 2 clamor
clamí 1 clamar
clar 45 clar -a
clara 4 clar -a
clarament 8 clarament
claror 1 claror
clars 4 clar -a
clau 4 clau²
clau 2 clau¹
clausures 1 clausura
clemença 1 clemença
clerch 1 clerc
cloen 1 cloure
cloent 1 cloure
cloga 1 cloure
clohent 1 cloure
clos 3 clos -a
clos 3 cloure
closa 1 clos -a
clot 1 clot
clots 1 clot
clou 4 cloure
cloure 2 cloure
clucar 1 clucar
cluchs 3 cluc -a
clus 1 clos -a
co 16 com
cobea 1 cobea
cobege 5 cobejar
cobeig 1 cobejar
cobeja 7 cobejar
cobejant 1 cobejar
cobejança 2 cobejança
cobejar 2 cobejar
cobeje 1 cobejar
cobejen 2 cobejar
cobejosa 1 cobejós -osa
cobejós 5 cobejós -osa
cobles 1 cobla
cobra 2 cobrar
cobrada 1 cobrar
cobrar 2 cobrar
cobrarà 2 cobrar
cobrat 2 cobrar
cobre 4 cobrir
cobre 1 cobre
cobriment 1 cobriment
cobrir 4 cobrir
cogita 2 cogitar
coharts 1 covard -a
cohent 1 coure²
cohyt 1 coit
col 3 colre
col 1 coll
colch 1 colre
colen 6 colre
colents 1 colre
colguen 1 colre
coll 9 coll
colls 2 coll
colobrines 1 colobrina
color 9 color
colors 2 color
colp 14 colp
colpa 25 culpa
colpable 3 colpable
colpables 2 colpable
colpes 2 culpa
colps 4 colp
colp· 3 culpa
colre 1 colre
colrre 5 colre
colt 1 colre
colta 2 colre
coltell 3 coltell
colt· 1 colre
col·lació 1 col·lació
col·loque 1 col·locar
com 599 com
coman 2 acomanar
comana 2 acomanar
comanat 1 acomanar
comane 1 acomanar
combat 1 combat
combat 1 combatre
combaten 1 combatre
combatre 1 combatre
combatut 1 combatre
començ 25 començ
començ 4 començar
comença 6 començar
començament 2 començament
començar 2 començar
comet 3 cometre
cometa 1 cometre
cometem 1 cometre
cometen 2 cometre
cometeren 1 cometre
cometrà 1 cometre
cominal 9 cominal
cominals 1 cominal
companya 1 acompanyar
companyades 1 acompanyar
companyar 1 acompanyar
companyia 3 companyia
companyona 1 companyó -ona
companyó 6 companyó -ona
compar 1 comparar
comparable 2 comparable
comparar 2 comparar
comparat 1 comparat -ada
comparat 1 comparar
compassió 2 compassió
compayia 1 companyia
compendre 3 compendre
compenssant 2 compensar
complacença 1 complacença
complach 3 complaure
complaen 1 complaure
complanta 1 complanta
complanyiment 2 complanyiment
complau 3 complaure
complaure 5 complaure
compleix 1 complex -a
compleix 5 complir
complesquen 1 complir
complex 1 complir
complexió 5 complexió
complia 1 complir
complida 1 complir
complidament 3 complidament
compliment 4 compliment
complir 11 complir
complirà 2 complir
complit 5 complit -ida
complit 19 complir
complits 3 complir
complànyer 2 complànyer
complís 2 complir
compon 1 compondre
comport 1 comport
comporta 5 comportar
comportar 2 comportar
comportat 3 comportar
comporten 2 comportar
comportà 1 comportar
compost 5 compondre
compost 12 compost -a
composta 1 compondre
composts 2 compost -a
comprant 1 comprar
comprar 1 comprar
comprat 1 comprar
comprenga 1 compendre
compreses 1 compendre
comprén 1 compendre
comptar 1 comptar
comptar 1 contar
compte 19 compte
comptes 5 compte
comte 1 compte
comun 3 comú -una
comuna 2 comú -una
comunament 1 comunament
comunique 1 comunicar
comuns 4 comú -una
comés 1 cometre
comú 14 comú -una
con 1 com
concebent 1 concebre
concebut 1 concebre
concep 1 concebre
conceptes 1 concepte
conciença 2 consciença
concita 1 concitar
conclusió 1 conclusió
concorde 1 concordar
concordes 2 concorde
concupiscible 1 concupiscible
concòrdia 2 concòrdia
condampnen 1 condamnar
condicions 1 condició
condigna 1 condigne -a
condigne 1 condigne -a
condona 1 condonar
conduyt 2 conduit
conech 28 conéixer
conega 2 conéixer
coneguda 5 conéixer
coneguen 1 conéixer
conegueren 2 conéixer
conegut 15 conéixer
coneguts 1 conéixer
conegués 1 conéixer
coneg· 1 conéixer
coneix 26 conéixer
coneixen 2 conéixer
coneixent 1 conéixer
coneixença 2 coneixença
conex 1 conéixer
conexem 2 conéixer
conexen 4 conéixer
conexences 1 coneixença
conexent 9 conéixer
conexent 4 coneixent
conexença 27 coneixença
conexerem 1 conéixer
conexeu 1 conéixer
conexible 1 coneixible
coneximent 5 coneiximent
confegir 1 confegir
conferma 1 confermar
conferme 3 confermar
confessant 1 confessar
confesse 1 confessar
conffés 1 confessar
confisquen 1 confiscar
confiu 1 confiar
confon 9 confondre
confona 1 confondre
conforma 1 conformar
conforme 1 conforme
confort 1 confort
conforta 4 confortar
conforten 1 confortar
conforts 1 confort
confusa 2 confús -usa
confusió 1 confusió
confusos 1 confús -usa
confés 10 confessar
confés 1 confés
confús 3 confús -usa
confús 1 confondre
congoxa 5 congoixa
congoxan 1 congoixar
congoxar 2 congoixar
congoxen 2 congoixar
congoxes 1 congoixa
congoxós 2 congoixós -osa
conjunta 2 conjunt -a
conort 11 conhort
conorts 1 conhort
conpanyada 1 acompanyar
conpanyó 1 companyó -ona
conplir 1 complir
conponen 1 compondre
conportar 1 comportar
conquer 3 conquerer
conqueran 1 conquerer
conquerer 1 conquerer
conqueria 1 conquerer
conquest 4 conquerer
conquesta 1 conquistar
conquist 1 conquerer
conquista 1 conquistar
conquistant 1 conquistant
conquistat 1 conquistar
conrea 1 conrear
consaguir 1 aconseguir
consciences 1 consciença
consciença 3 consciença
consebre 1 concebre
consegre 2 aconseguir
consegria 1 aconseguir
consegueix 2 aconseguir
consegueixen 1 aconseguir
conseguesca 1 aconseguir
conseguesch 3 aconseguir
conseguim 1 aconseguir
conseguint 1 aconseguir
conseguir 6 aconseguir
conseguit 2 aconseguir
conseguí 1 aconseguir
consegüent 5 consegüent
consell 1 consellar
consell 15 consell
consella 2 consellar
consellada 1 consellar
consellar 1 consellar
consellat 1 consellar
consellau 1 consellar
conseller 1 conseller -a
conselleu 1 consellar
consells 1 consell
consemblant 1 consemblant
consemble 1 consemble
consent 9 consentir
consenta 3 consentir
consenten 3 consentir
consentiment 2 consentiment
consentir 3 consentir
consentit 1 consentir
consentrà 1 consentir
consents 1 consent
consentí 1 consentir
conservador 1 conservador -a
conservar 2 conservar
conserven 1 conservar
consigne 1 consignar
consolar 1 consolar
consolat 1 consolar
console 1 consolar
consolen 1 consolar
consseguir 2 aconseguir
conssell 1 consell
conssells 1 consell
conssent 1 consentir
conssenta 1 consentir
conssentí 1 consentir
consservar 1 conservar
conssigüent 1 consegüent
conssonen 1 consonar-se
constret 2 constrényer
constreta 1 constrényer
construÿdor 1 construïdor -a
constrényer 1 constrényer
consulta 1 consulta
consum 1 consumar
consuma 1 consumar
contador 1 comptador -a
contempla 2 contemplar
contemplant 2 contemplar
contemplar 12 contemplar
contemplativa 1 contemplatiu -iva
contemple 5 contemplar
contendrà 1 contenir-se
conteng· 1 contendre
contenple 1 contemplar
content 39 content -a
content 1 contentar
contenta 16 contentar
contenta 3 content -a
contentada 1 contentat -ada
contentament 9 contentament
contentar 9 contentar
contentat 1 contentar
contentava 1 contentar
contente 6 contentar
contenten 1 contentar
contenteu 1 contentar
contents 2 content -a
contentí 1 contentar
continences 1 continença
continent 3 continent
continuar 1 continuar
contorn 1 contorn
contorna 2 contornar-se
contra 66 contra
contracte 1 contracte
contractes 1 contracte
contradir 3 contradir
contradiu 1 contradir
contrafaç 1 contrafer
contraffer 2 contrafer
contraffà 2 contrafer
contrapàs 1 contrapàs
contrari 16 contrari -ària
contrariant 1 contrariant
contraris 10 contrari -ària
contrassemble 1 contrasemble
contrast 2 contrastar
contrast 25 contrast
contrasta 6 contrastar
contrastant 1 contrastant
contrastar 2 contrastar
contraste 1 contrastar
contrasten 6 contrastar
contrasts 7 contrast
contrets 1 contret -a
contrictió 1 contrició
contr· 23 contra
contràries 1 contrari -ària
contràri· 1 contrari -ària
contínua 1 contínuu -ínua
contínuament 1 contínuament
contínuu 9 contínuu -ínua
convençria 1 convéncer
conversants 1 conversant
converssa 1 conversar
converssar 1 conversar
converteix 2 convertir
converteixen 1 convertir
convertexen 1 convertir
convertit 3 convertir
convertits 1 convertir
convertran 1 convertir
convida 1 convidar
convinent 4 convinent
conéixer 1 conéixer
conéxer 12 conéixer
cor 150 cor
coratge 4 coratge
coratges 2 coratge
coratjós 1 coratjós -osa
corba 1 corb² -a
corda 3 corda
cordells 1 cordell
corona 2 corona
corons 1 corró
corporal 1 corporal
corporals 2 corporal
corps 2 corb¹
corre 5 córrer
corredora 1 corredor -a
corregit 1 corregir
corrent 1 corrent
corrent 6 córrer
correran 2 córrer
correu 1 correu
corromp 4 corrompre
corrompre 2 corrompre
corrupta 1 corrupte -a
corruptes 1 corrupte -a
corr· 3 córrer
cors 198 cos
cort 3 cort
cortés 2 cortés -esa
cos 29 cos
cosa 43 cosa
coses 24 cosa
cossa 2 cosa
cossegre 1 aconseguir
cossent 1 consentir
cosses 5 cosa
cossos 3 cos
cost 1 costar
cost 4 cost
costa 7 costa¹
costa 3 costar
costa 1 costa²
costat 5 costat
costats 1 costat
costreny 4 constrényer
costret 2 constrényer
costum 18 costum
costuma 3 costuma
costumades 1 costumat -ada
costumat 2 costumat -ada
costumes 1 costuma
costums 4 costum
cos· 2 cosa
cota 1 cota
coure 2 coure¹
covardia 1 covardia
covart 2 covard -a
covarts 1 covard -a
covidament 1 covidament
cové 13 covenir
coxa 2 coix -a
coxo 1 coix -a
creades 1 crear
creat 3 crear
creatura 4 creatura
creaves 1 crear
crebant 1 crebant
crech 14 creure
creem 2 creure
creen 1 creure
creença 3 creença
creeu 7 creure
crega 2 creure
cregau 4 creure
creguen 2 creure
cregueren 1 creure
creguessen 1 creure
cregut 6 creure
cregués 1 creure
creguí 2 creure
crehen 3 creure
crehent 1 creent
crehent 11 creure
crehents 2 creure
crehença 3 creença
creheu 4 creure
crehia 1 creure
creix 20 créixer
creixent 2 créixer
crem 4 cremar
crema 3 cremar
cremant 2 cremar
cremat 2 cremar
creme 1 cremar
crescuts 1 créixer
cresqua 1 créixer
crestiana 1 crestià -ana
crestià 1 crestià -ana
creu 31 creure
creu 4 creu
creura 1 creure
creure 23 creure
creuria 1 creure
creur· 2 creure
creuré 1 creure
crex 2 créixer
crexem 1 créixer
crexen 3 créixer
crexerà 1 créixer
crey 1 creure
creya 2 creure
creïst 1 creure
cria 1 criar-se
criada 1 criar-se
criament 1 criament
criats 1 criat -ada
crida 6 cridar
cridant 1 cridar
cridar 1 cridar
cridaran 1 cridar
cridat 1 cridar
criden 1 cridar
crie 1 criar-se
crim 2 crim
criminós 1 criminós -osa
crims 1 crim
crit 4 crit
crit 3 cridar
crits 2 crit
croar 1 croar-se
crosta 1 crosta
crua 1 cruu -a
cruel 10 cruel
crueldat 1 crueldat
cruell 3 cruel
cruels 1 cruel
cruu 1 cruu -a
créixer 1 créixer
créxer 5 créixer
cubert 2 cobrir
cubert 2 cubert -a
cuberta 1 cubert -a
cuberta 1 cobrir
cuberts 1 cubert -a
cull 1 collir
cullen 1 collir
cullir 1 collir
culpa 6 culpa
cumpla 1 complir
cumple 1 complir
cur 3 curar
cura 15 cura
curable 1 curable
curant 1 curar
curar 1 curar
cure 1 curar
cures 2 cura
curt 3 curt -a
curta 1 curt -a
cusca 1 cusc -a
cuyda 7 cuidar
cuydam 1 cuidar
cuydant 6 cuidar
cuydara 1 cuidar
cuyden 2 cuidar
cuydeu 5 cuidar
cuyd· 2 cuidar
cuydà 1 cuidar
cuyt 1 coure²
cuyt 8 cuitar
cuyta 2 cuitar
cuyta 2 cuita
cuytadament 1 cuitadament
cuytar 1 cuitar
cuytat 2 cuitat -ada
cuytats 1 cuitat -ada
cuytosos 1 cuitós -osa
cuyçor 1 cuïssor
20 que¹
càrcer 1 càrcer
càrech 5 càrrec
càrrech 6 càrrec
càrrega 1 càrrega
càrregu· 1 càrrega
càstic 1 castic
càstich 1 castic
cèssars 1 cèsar
còlera 1 còlera
córreguen 1 córrer
córrer 1 córrer
córs 3 córs
cós 2 córs
·cabat 1 acabat -ada
·ctiva 1 actiu -iva
·cuparà 1 ocupar
·cí 1 ací
ça 1 ça
çabata 1 sabata
ço 152 ço
çuna 2 suna
çurt 1 surtir
Déu(2) 228 déu
Déus(2) 9 déu
d' 1007 de
da 11 donar
dabans 6 abans
dada 3 donar
dad· 1 donar
damnatge 4 damnatge
damnifiquen 1 damnificar
dampnada 1 damnat -ada
dampnat 2 damnat -ada
dampnatge 4 damnatge
dampnats 2 damnat -ada
dampnege 1 damnejar
dampnifica 1 damnificar
damunt 1 damunt
dan 34 dan
dan 2 donar
danant 1 denant
dances 1 dansa
dant 15 donar
dança 1 dansar
dançant 1 dansant
dapartit 1 departir
dapnosa 1 damnós -osa
dapnosos 1 damnós -osa
dar 37 donar
daran 1 donar
daria 1 donar
darrer 3 darrer -a
darrera 3 darrer -a
darrerament 1 darrerament
darà 6 donar
daré 2 donar
dat 22 donar
data 1 data
dats 1 donar
dau 1 donar
dau 1 dau
daus 3 dau
davall 1 davall
davan 1 davant
davant 28 davant
dav· 1 donar
de 1616 de
debat 1 debatre
debat 7 debat
debatent 1 debatre
debatre 1 debatre
decant 1 decantar
decanta 2 decantar
decante 2 decantar
decantes 1 decantar
decau 2 decaure
decebre 2 decebre
decebut 6 decebre
decebuts 2 decebre
dech 9 deure
decrepitut 1 decrepitud
decresqua 1 decréixer
decret 3 decret
deessa 2 deessa
defaliment 1 defalliment
defall 9 defallir
defallesca 1 defallir
defalliment 1 defalliment
defallint 2 defallir
defallir 2 defallir
defallit 3 defallir
defallí 1 defallir
defalt 13 defalt
defalts 1 defalt
defendre 3 defensar
defenent 1 defenent
defenia 1 defensar
defens 2 defensar
defensa 2 defensar
defensat 1 defensar
defenssa 2 defensa
defenssa 1 defensar
defesa 2 defensar
deffaleix 1 defallir
deffalit 1 defallit -ida
deffalleix 1 defallir
deffalliment 1 defalliment
deffalliments 1 defalliment
deffallint 1 defallir
deffallit 1 defallit -ida
deffallits 1 defallir
deffendre 2 defensar
deffenent 1 defenent
deffenent 1 defensar
deffens 3 defensar
deffensa 4 defensa
deffensa 3 defensar
deffenssa 2 defensar
deffenssa 2 defensa
deffenssat 1 defensar
deffenssen 1 defensar
deffensós 1 defensor -a
deffesa 1 defensar
deffessa 1 defensar
deffora 4 defora
deffugs 1 defugir
deffén 6 defensar
deffés 5 defensar
defora 5 defora
defuig 3 defugir
defuncta 1 defunt -a
defunt 3 defunt -a
defunta 1 defunt -a
defén 1 defensar
defés 4 defensar
deg 1 deure
degast 1 degast -a
degasta 1 desgastar
degra 6 deure
degr· 2 deure
degua 1 deure
degudament 1 degudament
degun 5 ningun -a
degut 4 degut -uda
degués 2 deure
degú 5 negú
dehidor 1 deïdor -a
dehifique 1 deïficar
deig 2 deure
deixant 1 deixar
deja 3 deure
dejuna 1 dejú -una
dejú 3 dejú -una
dejús 1 dejús
del 393 del
delectació 5 delectació
delictes 1 delicte
delida 1 delir
delir 2 delir
delit 7 delitar
delit 351 delit¹
delit 1 delit²
delita 20 delitar
delitable 8 delitable
delitables 2 delitable
delitabl· 1 delitable
delitada 2 delitar
delitament 1 delitament
delitant 1 delitant
delitant 3 delitar
delitar 10 delitar
delitaren 1 delitar
delitarà 1 delitar
delitat 5 delitar
delitats 1 delitar
delitava 1 delitar
delite 2 delitar
deliten 2 delitar
delitosa 1 delitós -osa
delits 92 delit¹
delit· 1 delitar
delitàs 1 delitar
delití 1 delitar
delitós 14 delitós -osa
deliu 1 delir
deliurat 1 delliurar
deliure 3 delliure
dell 1 del
dellay 1 delai
delliberar 1 deliberar
delliberat 1 deliberat -ada
delliberat 1 deliberar
dellita 1 delitar
delliura 1 delliurar
delliure 4 delliure
dells 1 del
dellà 4 dellà
dels 90 del
deman 13 demanar
demana 5 demanar
demanant 2 demanar
demanar 3 demanar
demanareu 1 demanar
demanarà 1 demanar
demanau 1 demanar
demanda 1 demandar
demane 2 demanar
demanen 2 demanar
dementre 1 dementre
dementr· 1 dementre
demostra 3 demostrar
demostrament 1 demostrament
demostrant 1 demostrar
demostrar 1 demostrar
demostren 3 demostrar
demostreu 1 demostrar
demostr· 2 demostrar
demèrit 1 demèrit
demèrits 2 demèrit
demés 1 demés
denan 1 denant
denega 2 denegar
denegant 2 denegar
denegue 1 denegar
dens 1 dent
dent 1 dent
dents 1 dent
denul·le 1 denul·lar
denuncia 2 denunciar
depart 2 depart
departex 1 departir
departiment 4 departiment
departir 3 departir
departit 1 departir
departits 1 departir
departre 1 departir
deport 8 deport
deporta 1 deportar-se
deporten 1 deportar-se
deports 2 deport
depuys 1 depuis
derer 2 darrer -a
deriven 1 derivar
derrama 1 derramar
derrenclí 1 derrenclir
derrer 14 darrer -a
derrera 1 darrer -a
derrerament 1 darrerament
derrinclit 1 derrenclir
derroba 1 derrobar
derrocar 1 derrocar
derrocat 1 derrocar
derroquen 1 derrocar
derrés 1 darrer -a
desabitada 1 deshabitat -ada
desabor 1 desabor
desaborida 1 dessaborit -ida
desacordant 1 desacordant
desacordant 1 desacordar
desacordança 1 desacordança
desacordat 1 desacordat -ada
desacort 1 desacord
desafferre 1 desaferrar
desagradable 1 desagradable
desagradant 1 desagradant
desagraduada 1 desagraduar
desahunida 1 desaunit -ida
desalt 9 desalt
desalta 5 desaltar
desaltar 2 desaltar
desaltau 1 desaltar
desalte 3 desaltar
desam 2 desamar
desama 1 desamar
desamar 4 desamar
desamat 1 desamat -ada
desamat 1 desamar
desame 3 desamar
desamen 2 desamar
desamich 2 desamic -iga
desamor 2 desamor
desarma 2 desarmar
desasenta 1 desassentar
desassentant 1 desassentar
desastruch 3 desastruc -uga
desastruga 1 desastruc -uga
desavantatge 1 desavantatge
desbaratat 1 desbaratat -ada
desbarrada 1 desbarrat -ada
descalç 1 descalç -a
descobra 1 descobrir
descobre 4 descobrir
descobren 2 descobrir
descobrir 4 descobrir
descolen 1 descolre
descominal 2 descominal
desconexença 1 desconeixença
desconfia 1 desconfir
descontent 2 descontent -a
descontenta 1 descontent -a
descorda 1 descordar
descreen 1 descreure
descreure 2 descreure
descréxer 3 decréixer
descuberta 2 descubert -a
descuberta 1 descuberta
descuberts 2 descobrir
descuyt 1 descuit
desdeny 3 desdeny
desdenya 1 desdenyar
desdiu 3 desdir
desegual 3 desegual
deseguals 2 desegual
desempara 1 desemparar
desemparar 3 desemparar
desempare 1 desemparar
desempars 1 desemparar
desenamore 1 desenamorar-se
desenblants 1 dessemblant
desengruxen 1 desengruixir
desentí 1 dissentir
deserets 1 desheret
desert 8 desert -a
desert 1 desservir
deserta 4 desert -a
deserts 1 desert -a
desesforçat 1 desesforçat -ada
desesper 2 desesperar
desesper 5 desesper
desespera 1 desesperar
desesperant 2 desesperar
desesperar 1 desesperar
desesperat 5 desesperat -ada
desespere 2 desesperar
desexit 1 deseixir
desfalagant 1 desfalagar
desfavor 2 desfavor
desfavorit 1 desfavorir
desfaça 3 desfer
desfet 1 desfet -a
desfet 1 desfer
desfà 1 desfer
desféu 1 desfer
desgasta 1 desgastar
desgastar 1 desgastar
desgradats 1 desgradat -ada
desgrahir 1 desgrair
desgrat 7 desgrat
deshobedient 1 desobedient
deshonest 2 deshonest -a
deshonesta 1 deshonest -a
deshonrat 1 deshonrar
desig 18 desitjar
desig 93 desig
desiga 1 desitjar
desigant 1 desitjar
desigar 1 desitjar
desige 3 desitjar
desigen 1 desitjar
desigs 27 desig
desigé 2 desitjar
desigós 1 desitjós -osa
desija 11 desitjar
desijada 1 desitjat -ada
desijada 1 desitjar
desijan 1 desitjar
desijant 6 desitjar
desijant 2 desitjant
desijar 13 desitjar
desijat 8 desitjat -ada
desijat 2 desitjar
desijats 1 desitjar
desijau 2 desitjar
desijaven 1 desitjar
desijàveu 1 desitjar
desijós 5 desitjós -osa
desisca 2 deseixir
desisch 1 deseixir
desisquen 2 deseixir
desisqués 1 deseixir
desjunt 1 desjunt -a
desleal 1 deslleal
desleals 2 deslleal
desligans 1 deslligar
desligar 1 deslligar
desllich 1 deslligar
desllou 1 deslloar
desloant 1 deslloar
desmedre 1 desmedrar
desmembrat 1 desmembrat -ada
desmembràs 1 desmembrar
desmenten 1 desmentir
desmentir 1 desmentir
desmentrà 1 desmentir
desmint 1 desmentir
desnatur 1 desnaturar-se
desobre 3 desobre
desombren 1 desombrar
desonest 5 deshonest -a
desonesta 3 deshonest -a
desonren 1 deshonrar
desorde 1 desorde
desordena 1 desordenar
desordenat 1 desordenar
desparegueren 1 desparéixer
despench 1 despendre
despendran 1 despendre
despendre 3 despendre
despenent 1 despendre
despenga 1 despendre
despenguí 2 despendre
desperat 4 desesperat -ada
despert 2 despert -a
despert 1 despertar
desperta 5 despertar
desperten 1 despertar
despesa 1 despendre
despeses 1 despesa
despessa 1 despesa
despit 16 despit
despita 2 despitar
despite 1 despitar
despiten 1 despitar
despits 2 despit
despitós 1 despitós -osa
desplaen 1 desplaure
desplaer 1 desplaer
desplaers 1 desplaer
desplahen 1 desplaure
desplaher 2 desplaer
desplasent 1 desplasent
desplau 9 desplaure
desplaure 1 desplaure
despocat 1 despocat -ada
despodere 1 despoderar
despoderen 1 despoderar
despossehidor 1 desposseïdor -a
despossehit 1 desposseir
despreheu 1 desprear
despuix 1 despuix
despulat 1 despullat -ada
despull 2 despullar
despulla 2 despulla
despulla 2 despullar
despullar 1 despullar
despullat 1 despullar
despulle 2 despullar
despuls 1 despullar
despés 3 despendre
desreglat 1 desreglat -ada
desseguex 1 desseguir
dessemblant 1 dessemblant
dessemble 1 dessemblar
dessemble 1 dessemble
dessésser 1 desésser
dessús 1 dessús
destempra 1 destemprar-se
destemprat 1 destemprat -ada
destenta 1 destentar
destermena 1 destermenar
desterra 1 desterrar-se
destral 1 destral
destrohint 2 destruir
destruint 1 destruir
destruir 1 destruir
destruu 3 destruir
destruus 1 destruir
destrús 3 destruir
desvehina 1 desveïnar-se
desventura 1 desventura
desventurat 1 desventurat -ada
desvergonyit 2 desvergonyit -ida
desvia 1 desviar
desviant 1 desviar
desviats 1 desviar
desvie 2 desviar
desvien 2 desviar
desvull 1 desvoler
desésser 3 desésser
detardar 2 detardar
detardeu 1 detardar
deteniu 1 detenir
determena 1 determenar
determenadament 1 determenadament
determenar 2 determenar
determenat 1 determenat -ada
detràs 5 detràs
deté 3 detenir
deu 1 deu
deu 89 deure
deuen 2 deure
deuria 3 deure
deuri· 2 deure
deute 2 deute
devala 1 devallar
devalla 1 devallar
devallant 3 devallar
devallarà 1 devallar
devalle 1 devallar
devallen 1 devallar
deveu 2 deure
devia 2 deure
devien 1 deure
devinador 1 devinador -a
devora 1 devorar
devoren 1 devorar
devot 3 devot -a
devotament 1 devotament
dexa 1 deixar
dexau 1 deixar
dexeble 2 deixeble -a
dexén 1 deixendre
dexí 1 deixar
deytat 1 deïtat
deçà 4 deçà
deïdor 1 deïdor -a
dia 1 dir
dia 4 dia
diable 5 diable
diamants 1 diamant
dic 1 dir
dicernir 1 discernir
dich 21 dir
dicta 3 dictar
dictat 4 dictat
dictats 2 dictat
dida 1 dida
dien 5 dir
dient 14 dir
dients 3 dir
dies 2 dia
dieu 1 dir
difamada 1 difamar
difamat 1 difamar
diferença 1 diferença
diffamats 1 difamar
different 3 diferent
differença 1 diferença
differenç· 1 diferença
difformes 1 diforme
diffícil 1 difícil
dificultats 1 dificultat
difícil 1 difícil
diga 2 dir
digau 2 dir
digne 2 digne -a
dignes 1 digne -a
digues 1 dir
digués 1 dir
dig· 1 dir
dilatar 1 dilatar
diminuhir 1 diminuir
diminuhit 1 diminuir
dimoni 1 dimoni
diner 8 diner
diners 16 diner
dins 106 dins
dintre 14 dintre
dinés 8 diner
dir 73 dir
diran 4 dir
diria 2 dir
dirà 4 dir
diré 9 dir
discernir 2 discernir
discor 1 discórrer
discorda 1 discordar
discordants 1 discordant
discordar 1 discordar
discordaren 1 discordar
discorde 1 discorde
discorden 4 discordar
discordes 4 discorde
discorrent 1 discórrer
discort 1 desacord
discorts 1 discorde
discreció 2 discreció
discret 1 discret -a
discreta 1 discret -a
discrets 1 discret -a
discórrer 1 discórrer
diserta 1 disert -a
disolre 1 dissolre
dispensa 5 dispensar
disponch 2 dispondre
dispondre 2 dispondre
disponga 1 dispondre
disposició 7 disposició
dispost 17 dispost -a
disposta 2 dispost -a
disposts 3 dispost -a
disputa 1 disputar
disputar 1 disputar
dissenten 1 dissentir
dissolrre 1 dissolre
distinctament 1 distintament
distinta 1 distint -a
distints 1 distint -a
dit 3 dit²
dit 1 dit¹
dit 41 dir
dita 1 dir
dits 1 dir
dits 1 dit¹
dits 11 dit²
diu 33 dir
diumenge 1 diumenge
divers 2 divers -a
diversa 2 divers -a
diversitats 1 diversitats
diverssa 1 divers -a
diversses 1 divers -a
diverssitat 1 diversitats
diverssitats 1 diversitats
divers· 1 divers -a
diverç 2 divers -a
dividex 1 dividir
divina 1 diví -ina
divinal 2 divinal
divinals 1 divinal
divines 1 diví -ina
divins 2 diví -ina
divisa 1 divisar
divisar 2 divisar
divise 1 divisar
dix 4 dir
do 9 do
do 4 donar
dobla 4 doblar
doble 1 doble
dobl· 1 doble
doctors 1 doctor
dol 22 dol
dol 15 dolre
dolces 1 dolç -a
dolch 16 dolre
dolen 1 dolre
dolent 2 dolre
dolent 4 dolent -a
dolentia 1 dolentia
dolents 1 dolent -a
doleu 2 dolre
dolga 5 dolre
dolgau 1 dolre
dolguen 1 dolre
dolgués 2 dolre
dolguí 1 dolre
dolor 334 dolor
dolorejant 1 dolorejar
dolorejant 1 dolorejant
dolorir 4 dolorir
dolorit 1 dolorir
dolorit 2 adolorit -ida
dolorosa 2 dolorós -osa
dolorossa 1 dolorós -osa
dolors 27 dolor
dolorós 8 dolorós -osa
dolran 1 dolre
dolre 6 dolre
dolrossa 1 dolorós -osa
dolrre 8 dolre
dolrreu 2 dolre
dolrria 1 dolre
dolrrà 3 dolre
dolrré 1 dolre
dolrríeu 1 dolre
dolrós 1 dolorós -osa
dolssa 1 dolç -a
dolç 19 dolç -a
dolça 13 dolç -a
dolçor 7 dolçor
dolçors 1 dolçor
dolç· 1 dolç -a
dolçós 1 dolçor
dolíeu 1 dolre
dolós 1 dolor
domar 1 domar
domda 1 domar
domini 3 domini
dompda 1 domar
dompdar 1 domar
domptat 1 domdat -ada
domèstich 1 domèstic -a
don 2 do
don 8 donar
dona 47 dona
donada 6 donar
donades 1 donar
donador 3 donador -a
donad· 1 donar
donant 16 donar
donar 25 donar
donaran 1 donar
donaren 1 donar
donarà 2 donar
donaré 1 donar
donas 1 dona
donat 6 donar
donats 2 donar
donau 3 donar
donchs 100 doncs
doncs 2 doncs
done 7 donar
donen 4 donar
dones 18 dona
doneu 2 donar
dons 1 doncs
dons 5 do
dons 2 donar
don· 6 dona
donà 3 donar
donàs 2 donar
doní 1 donar
dorm 1 dormir
dormidor 1 dormidor -a
dormint 2 dormir
dormir 7 dormir
dorms 1 dormir
dors 2 dors
dos 58 dos dues
dot 1 dot
drap 6 drap
draps 1 drap
dret 24 dret²
dret 12 dret¹ -a
dreta 6 dret¹ -a
dretament 3 dretament
dretes 1 dret¹ -a
dreça 2 adreçar
dreçar 2 adreçar
drut 1 drut
dubta 2 dubtar
dubtant 6 dubtar
dubtar 4 dubtar
dubtarà 2 dubtar
dubte 7 dubtar
dubte 4 dubte
dubtà 1 dubtar
dubtós 1 dubtós -osa
duch 1 duc duquesa
dues 18 dos dues
dugués 1 dur¹
dull 1 dolre
duptant 3 dubtar
duptar 3 dubtar
duptasen 1 dubtar
duptava 1 dubtar
dupte 4 dubte
dupte 2 dubtar
dupten 2 dubtar
duptosa 1 dubtós -osa
duptosos 1 dubtós -osa
dur 4 durar
dur 7 dur² -a
dur 1 dur¹
dura 2 dur² -a
dura 12 durar
durable 6 durable
duració 2 duració
durador 1 durador -a
duradora 2 durador -a
duradors 1 durador -a
durament 1 durament
durant 2 durant¹
durant 3 durant²
durant 3 durar
durar 10 durar
durarà 3 durar
durat 2 durar
durava 1 durar
dure 2 durar
durment 4 dormir
duràs 1 durar
déu 13 déu
déus 10 déu
5 donar
dón 8 donar
dóna 49 donar
dóne 1 donar
dónes 3 donar
dón· 8 donar
dós 1 dors
e 2237 i
eccés 1 excés
eclipsi 1 eclipsi
edat 6 edat
efecte 1 efecte
efectes 1 efecte
effecte 3 efecte
egual 11 egual
eguala 2 egualar
egualment 7 igualment
eguals 4 egual
egualtat 1 egualtat
egual· 1 egualar
el 34 el
elecció 5 elecció
elector 1 elector -a
elegeix 1 elegir
elegeixen 1 elegir
elegesch 1 elegir
elegint 1 elegir
elegir 3 elegir
elegit 1 elegir
elegits 1 elegir
element 2 element
elementat 1 elementat -ada
elements 1 element
eles 1 ella
eleta 1 elet -a
eleta 1 elegir
elets 1 elet -a
eligent 1 eligent
ell 7 el
ell 214 ell
ella 85 ella
elles 17 ella
ells 7 els¹
ells 79 ell
ell· 11 ella
eloqüença 1 eloqüença
els 9 els¹
emanen 1 emanar
embarch 2 embarg
embarchs 2 embarg
embasa 1 envasar
embolta 1 embolt -a
empachen 2 empatxar
empaig 2 empatx
empara 2 empara
empara 2 emparar
emparar 1 emparar
emparen 1 emparar
empatxada 1 empatxar
empaxar 3 empatxar
empenta 5 empenta
empeny 7 empényer
empenyore 1 empenyorar
empesa 1 empényer
empliquen 1 emplicar
emprenent 1 empendre
emprengueren 1 empendre
emprentada 1 empremtar
emprén 1 empendre
empényer 5 empényer
empés 3 empényer
en 1 en³ na
en 1 en²
en 1553 en¹
enamich 1 enemic -iga
enamora 2 enamorar
enamorat 8 enamorat -ada
enamorats 3 enamorat -ada
enamorà 1 enamorar
enans 1 enans
enaprés 2 enaprés
enardir 3 enardir
enaxí 10 enaixí
enbadalits 1 embadalit -ida
enbellir 1 embellir
enbolcada 1 embolcar
enbolquen 1 embolcar
enbolt 2 embolt -a
enbolta 1 embolt -a
enboltes 1 embolt -a
encadenades 1 encadenat -ada
encadenat 1 encadenar
encadenats 1 encadenat -ada
encalça 2 encalçar
encansable 1 encansable
encara 5 encara
encareix 1 encarir
encarexen 1 encarir
encega 1 encegar
encena 1 encendre
encench 1 encendre
encendre 2 encendre
encenen 4 encendre
encercar 1 encercar
encerquant 2 encercar
encerquar 2 encercar
encesa 2 encés -esa
enclina 6 inclinar
enclinada 1 inclinat -ada
enclinat 1 inclinat -ada
enclinen 1 inclinar
enclosa 2 encloure
enclosos 1 encloure
enclou 4 encloure
enclòs 1 encloure
encolpa 5 enculpar
encolpe 1 enculpar
encontra 10 encontra
encontra 3 encontrar
encontrades 1 encontrada
encontrador 1 encontrador -a
encontrar 2 encontrar
encontre 4 encontre
encontr· 4 encontra
encorre 2 encórrer
enculpa 1 enculpar
enculpar 1 enculpar
enculpat 1 enculpar
encén 1 encendre
encés 1 encés -esa
encés 1 encendre
encòntran 1 encontrar
endeny 1 endeny
enderoch 1 enderrocar
enderroch 1 enderroc
endignat 1 endignat -ada
endrecen 1 endreçar
endreç 1 endreç
endreça 1 endreçar
endurar 2 endurar
endure 1 endurar
enemich 18 enemic -iga
enemichs 9 enemic -iga
enemiga 1 enemic -iga
enfalaga 1 enfalagar-se
enfastijat 1 enfastitjat -ada
enfecionat 1 enfeccionat -ada
enfellonida 1 enfellonir
enfellonir 1 enfellonir
enfellonit 1 enfellonir
enferesqua 2 enferir
enferm 2 enferm -a
enfinit 1 infinit -ida
enflama 2 inflamar
enflame 2 inflamar
enfortesca 1 enfortir
enfortesques 1 enfortir
enfortida 1 enfortit -ida
enfortint 1 enfortir
enfortit 1 enfortit -ida
enfosqua 1 enfoscar
enfosqueix 2 enfosquir
enfrenar 1 enfrenar
engan 1 enganar
engan 7 engan
engana 3 enganar
enganar 1 enganar
enganosa 2 enganós -osa
engans 2 engan
engendra 3 engendrar
engendrar 1 engendrar
engendre 1 engendrar
engenrat 2 engendrar
engenrats 1 engendrar
engenrrants 1 engendrar
enginy 7 enginy
enginys 1 enginy
engruna 1 engrunar
enguanat 1 enganar
enguasta 1 engastar
engüent 1 engüent
engýn 1 enginy
enich 1 inic -iqua
enimich 1 enemic -iga
enllaça 1 enllaçar
enpacha 1 empatxar
enpeccadant 1 empecadar
enpeguesch 1 empeguir-se
enpenta 1 empenta
enpeny 4 empényer
enpenyen 2 empényer
enpertostemps 1 empertostemps
enpobrit 1 empobrit -ida
enporte 1 emportar-se
enprau 1 emprar
enpényer 1 empényer
enquer 1 encara
enquest 1 enquerre
enquesta 1 enquesta
enrequir 1 enrequir
enseguesch 2 enseguir
ensemble 2 ensemble
ensemps 17 ensems
ensens 1 encens
enseny 1 enseny
ensenya 1 ensenya
ensenyes 1 ensenya
ensutza 1 ensutzar
entecat 1 entecat -ada
entegra 1 entregue -ega
entench 3 entendre
entendre 46 entendre
entendr· 7 entendre
entendrà 1 entendre
entenen 2 entendre
entenent 1 entendre
entenent 11 entenent
entenents 1 entenent
enteneu 1 entendre
entenga 2 entendre
entengam 1 entendre
entengua 1 entendre
entenguen 1 entendre
entenguí 1 entendre
entenia 1 entendre
enteniment 64 enteniment
enteriós 1 interior
enterrogant 1 interrogar
enterromp 1 enterrompre
enterrompre 1 enterrompre
entesa 1 entendre
entitola 1 entitolar
entorn 3 entorn
entorrompa 1 enterrompre
entra 8 entrar
entrada 1 entrar
entram 1 entrar
entrant 1 entrar
entrar 7 entrar
entraran 1 entrar
entraren 1 entrar
entrat 3 entrar
entrava 1 entrar
entre 88 entre
entreforçat 1 entreforçat -ada
entrega 2 entregue -ega
entregue 1 entregue -ega
entremesclant 1 entremesclar
entren 2 entrar
entrenyora 2 entrenyorar
entrenyorat 1 entrenyorat -ada
entreposant 1 entreposar
entres 1 entrar
entrevall 2 entrevall
entrista 1 entristar
entristadament 1 entristadament
entristeix 1 entristir
entristit 1 entristit -ida
entr· 16 entre
entén 12 entendre
entés 2 entés -esa
entés 12 entendre
enug 4 enuig
enug 1 enutjar-se
enugen 1 enutjar-se
enuig 2 enuig
enuja 2 enutjar-se
enuyts 1 enuig
enveg· 1 enveja
enveja 5 enveja
envejar 1 envejar
envejats 1 envejat -ada
envejosa 1 envejós -osa
envejosos 1 envejós -osa
envejós 4 envejós -osa
envellir 1 envellir
envellit 1 envellit -ida
envellits 1 envellir
envergonyit 3 envergonyit -ida
envers 13 vers
envolpa 1 envolpar-se
enyor 2 enyor
enyor 4 enyorar
enyorament 2 enyorament
era 16 ser
erants 1 errant
erat 1 errar
erbes 3 herba
erbolari 2 herbolari -ària
eren 5 ser
ergull 2 orgull
ergulla 1 ergullir-se
ergulle 1 ergullir-se
ergullosa 2 ergullós -osa
ergullós 1 ergullós -osa
ergulós 1 ergullós -osa
erminis 1 ermini
ermita 2 ermita
ermitans 1 ermità -ana
ermità 1 ermità -ana
eror 1 error
erra 1 errar
errada 2 errada
errada 1 errat -ada
errades 1 errada
errant 4 errant
errants 2 errant
errar 2 errar
errat 2 errat -ada
errat 1 errar
error 12 error
errors 1 error
er· 1 ser
esbahesch 1 esvair-se
esbalahit 1 esbalaït -ïda
esbalaÿts 1 esbalaït -ïda
esbatre 1 esbatre
escala 3 escala
escalf 3 escalf
escalfa 2 escalfar
escalfar 1 escalfar
escalfen 1 escalfar
escalf· 2 escalfar
escalph 1 escalfar
escamp 1 escampar
escampats 2 escampat -ada
escandall 3 escandall
escap 3 escapar
escapa 3 escapar
escapant 1 escapar
escapar 1 escapar
escapava 1 escapar
escape 2 escapar
escarn 3 escarn
escarnida 1 escarnir
escarnit 2 escarnir
escartejar 1 escartejar
escau 2 escaure
escayga 1 escaure
escaygua 1 escaure
esclata 3 esclatar
esclatar 3 esclatar
esclate 1 esclatar
esclaten 1 esclatar
esclau 9 esclau -ava
esclaus 1 esclau -ava
esclava 2 esclau -ava
escolans 1 escolà
escolt 1 escolt
escolta 1 escoltar
escombren 1 escombrar
escondit 1 escondit -ida
escrit 1 escriure
escrita 1 escriure
escrits 9 escrit
escrits 1 escriure
escriuen 1 escriure
escriure 7 escriure
escrivent 1 escrivent
esculls 1 escull
escur 6 escur -a
escura 2 escur -a
escuresca 1 escurir
escurs 2 escur -a
escurçons 1 escurçó
escusa 1 excusar
escusa 2 excusa
escusar 1 excusar
escuse 1 excusar
escusàs 1 excusar
escut 7 escut
escàs 11 escàs -assa
escús 2 excusar
esdevench 1 esdevenir
esdevenga 1 esdevenir
esdevengut 1 esdevenir
esdevenidor 2 esdevenidor -a
esdevé 1 esdevenir
esforce 7 esforçar
esforç 7 esforçar
esforç 25 esforç
esforça 7 esforçar
esforçada 1 esforçat -ada
esforçar 2 esforçar
esforçat 3 esforçat -ada
esglay 1 esglai
esguarda 3 esguardar
esguarden 1 esguardar
esguart 37 esguard
esguart 2 esguardar
esguarts 5 esguard
esmenar 2 esmenar
esmenda 1 esmenda
esment 12 esment
esmenta 6 esmentar
esmentar 1 esmentar
esmente 1 esmentar
esmola 1 esmolar
espachen 1 espatxar-se
espandeix 1 expandir
espant 3 espant
espant 2 espantar
espanta 5 espantar
espantar 1 espantar
espante 3 espantar
espanten 3 espantar
espantes 1 espantar
espaordida 1 espaordit -ida
espasa 1 espasa
espatles 1 espatla
espay 9 espai
especial 2 especial
especier 1 especier -a
esper 4 esperar
esper 17 esper
espera 14 esperar
espera 2 espera¹
espera 1 espera²
esperant 7 esperar
esperança 19 esperança
esperanç· 3 esperança
esperar 7 esperar
esperat 1 esperar
esperden 1 esperdre
esperdiment 2 esperdiment
esperdre 3 esperdre
espere 2 esperar
esperen 4 esperar
esperes 1 esperar
esperiença 1 experiença
esperiment 10 experiment
esperiments 2 experiment
esperit 46 esperit
esperons 1 esperó
espert 2 expert -a
esperàvem 1 esperar
esperí 1 esperar
espirarà 1 expirar
espirit 33 esperit
espirits 1 esperit
espiritual 1 espiritual
espletat 1 espletat -ada
espoquat 1 espocat -ada
esposa 1 espòs -osa
esproví 1 esprovar
espècia 3 espècia
esquasa 1 escàs -assa
esquiu 2 esquiu -iva
esquius 1 esquiu -iva
esquivar 2 esquivar
esquiven 1 esquivar
essencial 1 essencial
essent 17 ser
esser 8 ser
est 20 ser
est 18 aquest -a
esta 26 aquest -a
establit 2 establir
establí 1 establir
estada 2 estar
estament 9 estament
estan 11 estar
estant 1 estar
estany 2 estany
estar 15 estar
estarà 1 estar
estat 1 estar
estat 28 estat
estatge 2 estatge
estats 2 estat
estats 4 estar
estava 1 estar
estaven 1 estar
estela 1 estela
estench 5 estendre
estendre 3 estendre
estenen 1 estendre
estenga 5 estendre
estengua 1 estendre
estens 1 estendre
estich 4 estar
estiga 3 estar
estil 2 estil
estima 6 estima
estima 1 estimar
estimable 1 estimable
estimada 1 estimar
estimant 1 estimant
estimant 1 estimar
estimar 5 estimar
estimat 2 estimar
estime 2 estimar
estiu 6 estiu
estocians 1 estocià -ana
estoja 1 estojar-se
estol 1 estol
estolga 1 estolre
estolt 1 estolre
estort 1 estort -a
estorta 4 estorçre
estorts 1 estorçre
estorçre 2 estorçre
estrany 7 estrany -a
estranya 4 estrany -a
estranyes 1 estrany -a
estranys 3 estrany -a
estrem 29 extrem -a
estrema 4 extrem -a
estremoni 1 estremoni
estrems 11 extrem -a
estrem· 1 extrem -a
estrench 3 estrényer
estrenga 1 estrényer
estreny 2 estrényer
estrenyen 1 estrényer
estret 8 estret -a
estreta 2 estret -a
estretament 1 estretament
estrets 2 estret -a
estret· 1 estret -a
estrob 1 estrob
estronch 1 estroncar
estrényer 3 estrényer
esturment 3 instrument
està 65 estar
estàs 1 estar
estàveu 6 estar
estén 6 estendre
esvetlat 1 esvetlat -ada
eternal 3 eternal
eu 1 haver
exampla 1 eixamplar
excel·lent 1 excel·lent
exceptat 1 exceptar
excepte 1 exceptar
excessiu 1 excessiu -iva
exclou 1 excloure
excusa 1 excusa
excés 15 excés
execució 1 execució
executa 2 executar
executar 3 executar
executen 1 executar
executor 1 executor -a
exella 1 exellar
exemplar 1 exemplar
exemple 4 exemple
exemples 1 exemple
exemplificar 1 exemplificar
exempl· 1 exemple
exida 1 eixida
exida 2 eixir
exid· 1 eixir
exill 3 exill
exir 16 eixir
exiran 1 eixir
exit 3 eixir
exits 1 eixir
exorba 1 eixorbar
exorben 1 eixorbar
exorca 1 eixorc -a
exorch 1 eixorc -a
exorda 1 eixordar
explicar 1 explicar
extrem 2 extrem -a
extrema 3 extrem -a
extrems 1 extrem -a
é 36 haver
él 16 ell
éls 5 ell
éreu 1 ser
és 1301 ser
ésser 25 ésser¹
ésser 139 ser
fa 206 fer¹
factibles 1 factible
factura 1 factura
fadrí 2 fadrí -ina
faena 1 faena
faent 13 fer¹
faents 1 fer¹
fahena 1 faena
fahens 1 faent
fahent 1 faent
fahent 8 fer¹
fahents 2 faent
fahén 1 fer¹
falaga 3 afalagar
falagar 1 afalagar
falagat 1 afalagar
falaguera 2 falaguer -a
falcó 5 falcó
faldes 1 falda
fall 33 fallir
falleix 3 fallir
fallen 1 fallir
fallença 1 fallença
fallesch 2 fallir
fallex 1 fallir
fallida 1 fallir
fallides 1 fallida
fallides 1 fallir
falliment 3 falliment
fallint 1 fallir
fallir 7 fallir
fallirem 1 fallir
fallirà 7 fallir
fallit 6 fallir
fallits 1 fallir
fallí 6 fallir
fallís 1 fallir
falràs 1 fallir
fals 28 fals -a
falsa 2 fals -a
falsedat 1 falsedat
falses 1 fals -a
falsia 5 falsia
falsos 1 fals -a
falssa 5 fals -a
falssament 1 falsament
falsses 1 fals -a
falssos 1 fals -a
falss· 1 fals -a
fals· 2 fals -a
falta 11 falta
fal·lible 1 fal·lible
falç 1 falç
falç 3 fals -a
fam 19 fam
fama 26 fama
famejants 1 famejant
familiars 2 familiar
famolent 2 famolent -a
famosa 2 famós -osa
fan 42 fer¹
fanch 2 fang
fantasia 2 fantasia
far 2 fer¹
faran 3 fer¹
farem 1 fer¹
fareu 2 fer¹
fart 1 fartar
fart 15 fart -a
farta 10 fartar
fartable 1 fartable
fartament 2 fartament
fartant 2 fartar
fartar 4 fartar
fartarem 1 fartar
farte 2 fartar
farts 1 fart -a
fartà 1 fartar
fartàs 1 fartar
fartí 1 fartar
farà 33 fer¹
faré 10 fer¹
fas 9 fer¹
fasses 1 fer¹
fastig 24 fastig
fastige 1 fastijar
fastigen 1 fastijar
fastigs 1 fastig
fastija 3 fastijar
fat 6 fat
fats 9 fat
faula 2 faula
faules 1 faula
favor 21 favor
favorit 1 favorir
favorits 2 favorit -ida
favorits 1 favorir
favorí 1 favorir
favós 1 favor
fay 1 fer¹
fayçons 1 faisó
faç 1 faç
faç 15 fer¹
faça 18 fer¹
faç· 2 fer¹
fe 31 fe
feble 1 feble
febra 2 febra
feix 1 feix
feixa 1 feixar
feixuch 1 feixuc -uga
fel 6 fel
felicitat 1 felicitat
fellona 1 felló -ona
felló 1 felló -ona
fem 1 fem
fem 3 fer¹
fembra 2 fembra
fembrer 1 fembrer
fembres 2 fembra
fembril 1 fembril
femenil 1 femenil
femení 2 femení -ina
feneix 2 finir
feneixca 1 finir
fenesca 2 finir
fenesqua 5 finir
fenexen 1 finir
fent 13 fer¹
feny 2 fényer
fer 220 fer¹
fer 1 fer² -a
fera 1 fer² -a
fera 2 fer¹
ferea 4 ferea
feren 4 fer¹
feres 1 fer² -a
ferida 1 ferida
ferint 1 ferir
feriren 1 ferir
ferit 2 ferit -ida
ferit 1 ferir
ferits 1 ferit -ida
ferits 1 ferir
ferm 46 ferm -a
ferma 4 fermar
ferma 10 ferm -a
fermall 1 fermall
fermament 3 fermament
fermança 4 fermança
fermar 1 fermar
fermat 1 fermar
fermava 1 fermar
ferme 6 fermar
fermes 3 ferm -a
fermetat 14 fermetat
ferm· 1 ferm -a
fermà 1 fermar
ferr 1 ferre
ferre 2 ferre
ferr· 1 ferre
ferí 3 ferir
ferís 1 ferir
fes 20 fer¹
festa 6 festa
festegen 1 festejar
festejant 1 festejar
festes 5 festa
fet 52 fer¹
fet 41 fet
feta 8 fer¹
fetes 4 fer¹
fetge 3 fetge
fets 67 fet
fets 7 fer¹
fet· 1 fer¹
feu 5 fer¹
fexa 1 feixar
fexuch 1 feixuc -uga
fexuga 3 feixuc -uga
feya 3 fer¹
feyen 2 fer¹
feynt 1 feïnt
ffa 1 fer¹
ffaent 4 fer¹
ffaents 1 fer¹
ffahent 7 fer¹
ffahents 1 fer¹
ffallint 3 fallir
ffallirem 1 fallir
ffama 3 fama
ffamiliar 1 familiar
ffam· 1 fama
ffantasiant 1 fantasiar
ffarà 1 fer¹
ffat 1 fat
ffavor 1 favor
ffemenill 1 femenil
ffent 6 fer¹
ffer 6 fer¹
fferit 1 ferit -ida
fferm 1 ferm -a
ffermant 2 fermar
fferí 1 ferir
ffes 1 fer¹
ffet 1 fer¹
ffet 4 fet
ffetes 1 fer¹
ffets 1 fet
ffeu 1 fer¹
ffi 3 fi¹
ffills 2 fill -a
ffinit 1 finit -ida
ffins 3 fins
ffiní 1 finir
ffir 1 ferir
ffluxant 1 afluixar
ffoch 1 foc
ffoll 2 foll -a
ffondes 1 fondo -a
ffora 1 fora
fforagitant 2 foragitar
fforjant 1 forjar
ffort 3 fort -a
ffortuna 4 fortuna
fforçadament 1 forçadament
ffresch 1 fresc -a
ffugint 1 fugir
ffugir 2 fugir
ffuig 1 fugir
ffóra 4 ser
fi 128 fi¹
fi 2 fi² fina
fia 2 fiar
fiant 1 fiar
fiança 3 fiança
fiar 1 fiar
fiareu 1 fiar
fiau 1 fiar
fibló 1 fibló
fica 1 ficar
ficta 2 ficte -a
ficte 2 ficte -a
fictes 1 ficte -a
figuera 1 figuera
figura 1 figura
fil 2 fil
filats 1 filat
fill 1 fil
fill 15 fill -a
filla 3 fill -a
fillastre 1 fillastre -a
fills 5 fill -a
filosoffal 1 filosofal
filosofs 1 filòsof -a
fin 6 fi² fina
fina 1 fi² fina
fina 5 finar
final 5 final
finarà 2 finar
finat 1 finat -ada
finat 1 finar
fine 4 finar
fineu 1 finar
finida 2 finir
finint 1 finir
finir 8 finir
finit 12 finit -ida
finit 1 finir
finitat 1 finitat
finits 2 finir
fins 3 fi² fina
fins 33 fins
fins 16 fi¹
fin· 2 fi² fina
finí 1 finir
fiqua 1 ficar
fique 1 ficar
fiquen 1 ficar
fir 4 ferir
fiu 2 fer¹
fiu 1 fiar
flaca 6 flac -a
flach 17 flac -a
flachs 4 flac -a
flama 4 flama
flamada 1 flamada
flames 2 flama
flaques 1 flac -a
fleuma 1 fleuma
flexes 4 fletxa
florexen 1 florir
flors 1 flor
florí 1 florí
flos 1 flor
floxa 1 afluixar
fluix 2 fluix
fluixant 1 afluixar
flum 2 flum
fluxen 1 afluixar
fo 2 ser
foch 26 foc
fochs 4 foc
fogint 1 fugir
fogir 2 fugir
folgua 1 folgar
foll 79 foll -a
folla 4 foll -a
follament 8 follament
follejant 1 follejar
folles 1 foll -a
follia 10 follia
folls 14 foll -a
foll· 11 foll -a
fols 1 foll -a
fon 90 ser
fon 1 fondre
fonament 3 fonament
fonaments 1 fonament
fonch 4 ser
fons 4 fons
font 4 font
for 3 for
fora 48 fora
foragita 1 foragitar
forana 1 forà -ana
foranes 2 forà -ana
forans 12 forà -ana
foraviats 1 foraviar
forca 2 forca
force 3 forçar
forces 7 força
foren 9 ser
forja 3 forjar
forjat 1 forjar
forma 3 formar
forma 10 forma
formada 1 formar
format 1 formar
format 2 format -ada
formats 1 formar
forment 1 forment
forment 1 fortment
forn 3 forn
fornal 2 fornal
fornit 1 fornit -ida
forqua 1 forca
fort 88 fort -a
fortalea 1 fortalesa
fortalesa 1 fortalesa
fortifica 1 fortificar
fortitud 1 fortitud
fortment 1 fortment
forts 6 fort -a
fortuna 26 fortuna
fortunal 1 fortunal
fortunat 1 fortunat -ada
fortun· 3 fortuna
fortuyt 1 fortuït -a
fortuït 1 fortuït -a
força 8 forçar
força 41 força
forçadament 2 forçadament
forçador 1 forçador -a
forçar 4 forçar
forçarà 1 forçar
forçat 31 forçar
forçat 6 forçat -ada
forçats 1 forçat -ada
forçats 2 forçar
forç· 2 força
forçàs 1 forçar
fos 62 ser
fosca 2 fosc -a
foscament 2 foscament
fosch 2 fosc -a
fosqua 3 fosc -a
fossen 2 ser
foure 1 foure
franca 1 franc -a
franch 16 franc -a
francha 1 franc -a
francés 1 francés -esa
frares 1 frare
frau 1 frau
fraus 1 frau
fre 5 fre
freda 1 fred -a
fredor 5 fredor
frens 4 fre
frenètich 1 frenètic -a
fresca 1 fresc -a
fresch 4 fresc -a
fresqua 1 fresc -a
fret 19 fred -a
fretura 8 fretura
freturans 1 freturant
freturants 1 freturant
freturau 1 freturar
freturen 1 freturar
fretur· 1 fretura
freturàs 1 freturar
freturós 2 freturós -osa
front 2 front
fruirem 1 fruir
fruyt 8 fruit
fruyts 1 fruit
fug 2 fugir
fugen 1 fugir
fugent 1 fugent
fugida 1 fugir
fugint 4 fugir
fugir 17 fugir
fugirà 1 fugir
fugit 2 fugir
fugí 3 fugir
fugís 1 fugir
fuig 15 fugir
fuja 1 fugir
fullat 1 fullat -ada
fulles 1 fulla
fum 8 fum
funda 1 fundar
fundat 2 fundar
funden 3 fundar
furor 2 furor
furt 1 furt
furtant 1 furtar
furtarà 1 furtar
fus 1 fondre
fus 1 fus
fust 5 fust
fusta 2 fusta
fusts 1 fust
fuy 25 ser
fuyt 1 fugir
fuyt 1 fuit -a
fuyta 2 fuita
fàcilment 2 fàcilment
fàlleg· 1 fallir
fàstig 5 fàstic
fèlix 1 fèlix
fènix 2 fènix
fényer 3 fényer
fér 2 fer² -a
féu 16 fer¹
fóra 14 ser
fór· 2 ser
fóssem 1 ser
fósseu 1 ser
·flaquida 1 aflaquir
ga 1 ja
galant 1 galant
galera 1 galera
galtes 1 galta
ganta 1 ganta
garró 1 garró
gasta 4 gastar
gasta 1 gast -a
gastat 1 gastar
gayre 1 gaire
gelós 3 gelós -osa
gemechs 3 gemec
general 17 general
generalitat 1 generalitat
generalment 2 generalment
gens 1 gens
gens 8 gent
gent 10 gent
gentil 7 gentil
gentilea 1 gentilea
gentill 1 gentil
gentils 4 gentil
gents 24 gent
ges 1 gens
gest 18 gest
gesta 2 gesta
gestes 4 gesta
gests 1 gest
gigant 1 gigant -a
giny 6 giny
ginyant 1 ginyar
ginyat 1 ginyar
ginys 4 giny
ginyós 3 ginyós -osa
gir 1 girar
gira 5 girar
giram 1 girar
girant 1 girar
girar 1 girar
girarà 1 girar
girat 1 girar
gire 1 girar
giren 1 girar
girà 1 girar
gita 5 gitar
gitada 1 gitar
gitam 1 gitar
gitant 1 gitar
giten 1 gitar
glay 2 esglai
glaç 2 glaç
glaça 1 glaça
glorieja 2 gloriejar
gloriejar 1 gloriejar
glorieje 1 gloriejar
gloriosa 1 gloriós -osa
gloriós 2 gloriós -osa
glosa 1 glossa
gloses 1 glossa
glot 1 glot -a
glots 1 glot -a
glòria 15 glòria
glòri· 2 glòria
goig 17 goig
goigs 1 goig
golf 1 golf
gorja 1 gorja
gos 3 gosar
gosar 2 gosar
gosat 1 gosar
gosat 1 gosat -ada
gose 2 gosar
gosàs 1 gosar
gota 3 gota
got· 1 gota
governa 2 governar
governador 1 governador
governes 1 governar
gra 3 gra
gracia 1 graciar
graciós 1 graciós -osa
graduar 1 graduar
graeixch 1 grair
graescau 1 grair
graesch 3 grair
grahida 1 grair
grahir 3 grair
grahit 1 grair
grahiu 1 grair
gramalla 1 gramalla
gran 347 gran granda
granda 2 gran granda
graners 2 graner
grans 56 gran granda
graons 1 graó
gras 1 gras -assa
grat 34 grat
grats 1 grat
grau 14 grau
grech 1 grec
greu 13 greu
greuge 2 greuge
greujós 1 greujós -osa
greument 1 greument
grifaut 1 grifaut
groga 1 groc groga
gros 9 gros -ossa
groser 1 grosser -a
grossa 2 gros -ossa
grossament 1 grossament
grosser 21 grosser -a
grossera 1 grosser -a
grossers 4 grosser -a
grossos 1 gros -ossa
gràcia 3 gràcia
gràci· 1 gràcia
guany 2 guanyar
guany 4 guany
guanya 5 guanyar
guanyada 4 guanyar
guanyades 1 guanyar
guanyant 1 guanyar
guanyar 9 guanyar
guanyat 6 guanyar
guanye 2 guanyar
guanys 2 guany
guard 1 guardar
guarda 16 guardar
guarda 5 guarda
guardada 1 guardar
guardant 4 guardar
guardar 3 guardar
guardara 1 guardar
guardaren 1 guardar
guardarà 1 guardar
guardat 2 guardar
guardava 2 guardar
guarden 3 guardar
guardes 1 guardar
guardeu 2 guardar
guardona 1 guardonar
guardonant 1 guardonar
guardonat 1 guardonar
guardone 1 guardonar
guardó 5 guardó
guareix 1 guarir
guaresqua 1 guarir
guariment 1 guariment
guarir 4 guarir
guarit 1 guarir
guart 12 guardar
guarí 1 guarir
guasta 1 gastar
guastants 1 gastant
guay 2 guai
guayment 1 guaimentar
guaymente 1 guaimentar
guays 1 guai
guerra 9 guerra
guerregen 1 guerrejar
guerreja 1 guerrejar
guerrejar 2 guerrejar
guerrej· 1 guerrejar
guia 4 guiar
guiador 1 guiador -a
guiant 1 guiar
guiat 2 guiar
guien 1 guiar
guineu 1 guineu
guosa 4 gosar
gust 7 gust
gusta 1 gustar
gustar 5 gustar
gusten 1 gustar
·gual 2 egual
·guals 1 egual
-hi 6 hi
-ho 13 ho
-hy 2 hi
ha 238 haver
ha 4 a
habita 7 habitar
habitava 1 habitar
habitaven 1 habitar
habite 1 habitar
habità 1 habitar
habundança 1 abundança
hac 4 haver
hach 3 haver
hagen 1 haver
hages 3 haver
hagra 1 haver
hagren 2 haver
haguera 1 haver
hagueren 1 haver
haguessen 1 haver
hagué 2 haver
hagués 7 haver
haguí 3 haver
hahir 1 aïrar
hahirar 1 aïrar
hahunits 1 unir
haja 26 haver
hajau 6 haver
hajen 2 haver
haj· 2 haver
hal 1 al
han 109 haver
has 3 haver
hauran 3 haver
haurem 1 haver
haureu 5 haver
hauria 3 haver
haurà 7 haver
hauré 7 haver
hauríeu 1 haver
havem 9 haver
havens 1 haver
havens 1 havent
havent 25 haver
havents 3 haver
havents 4 havent
haver 114 haver
haveu 9 haver
havia 4 haver
havien 2 haver
havi· 1 haver
hay 1 haver
haïr 1 aïrar
haïra 1 aïrar
haüda 1 haver
haüt 1 haver
he 7 i
he 108 haver
heretaments 1 heretament
heretat 1 heretat
heretge 1 heretge
hereu 1 hereu -eua/-eva
hi 4 i
hi 39 hi
hiré 1 anar
hiréxer 1 iréixer
hisch 1 eixir
hix 7 eixir
hixen 3 eixir
ho 38 ho
ho 8 o
ho 1 oh
hobeeix 1 obeir
hobehint 1 obeir
hobeÿt 1 obeir
hobra 1 obra
hobrant 1 obrar
hoc 13 hoc
hocells 1 ocell
hoch 2 hoc
hoen 1 oir
hoent 1 oent
hoents 1 oent
hoges 1 oir
hohiu 2 oir
hoig 3 oir
hoir 2 oir
hoja 1 oir
hom 307 home
home 45 home
homenatge 1 homenatge
homenívol 1 homenívol -a
homeyer 1 homeier -a
homeyés 1 homeier -a
homs 1 om
hon 87 on
honest 28 honest -a
honesta 9 honest -a
honestat 6 honestat
honest· 1 honest -a
honor 48 honor
honors 7 honor
honra 4 honrar
honrat 3 honrar
honrat 3 honrat -ada
honrats 1 honrat -ada
honren 1 honrar
honrrat 2 honrar
honsevulla 1 onsevulla
hont 4 on
honós 1 honor
hora 5 hora
hores 1 hora
hor· 1 hora
hostal 3 hostal
hosts 1 host
hou 2 oir
hoy 2 oi
hoynt 1 oir
hoyr 3 oir
hoyreu 1 oir
hoïda 1 oir
hoït 2 oir
hoÿdes 1 oir
hoÿu 1 oir
hu 2 o
hu 26 u¹/un una
hu 1 ho
hudulaments 1 udulament
hull 12 ull¹
hulls 9 ull¹
humana 2 humà -ana
humans 1 humà -ana
humil 4 humil
humill 1 humil
humilment 1 humilment
humils 1 humil
humit 1 humit -ida
humits 1 humit -ida
humor 2 humor
humors 1 humor
hun 46 u¹/un una
huna 3 u¹/un una
hunides 1 unir
hunit 1 unir
hunits 4 unir
hus 3 usar
husa 2 usar
husar 1 usar
huy 3 hui
hy 8 i
hy 7 hi
hàbit 3 hàbit
hàbits 2 hàbit
hòmens 50 home
hús 3 ús
i 5 i
i 33 hi
ignocent 1 ignoscent
ignor 6 ignorar
ignora 5 ignorar
ignoram 1 ignorar
ignorances 1 ignorança
ignorans 2 ignorant
ignorant 1 ignorar
ignorant 11 ignorant
ignorantment 3 ignorantment
ignorants 1 ignorar
ignorants 4 ignorant
ignorança 15 ignorança
ignorar 7 ignorar
ignorau 1 ignorar
ignorava 1 ignorar
ignoren 2 ignorar
ignoscent 5 ignoscent
ignoscents 1 ignoscent
ignoscència 1 ignoscència
igualment 1 igualment
illumena 1 il·luminar
il·luminà 1 il·luminar
imagina 2 imaginar
imaginacions 1 imaginació
imaginar 13 imaginar
imaginàs 1 imaginar
imagín 2 imaginar
importú 1 importú -una
impossible 1 impossible
impotents 1 impotent
impugne 1 impugnar
incert 2 incert -a
incerta 2 incert -a
incertes 1 incert -a
incerts 1 incert -a
inclina 2 inclinar
inclinat 1 inclinat -ada
inclinaçió 1 inclinació
incomportable 2 incomportable
incontinent 2 incontinent
incorporal 1 incorporal
indians 1 indià -ana
indiferent 2 indiferent
indifferent 1 indiferent
indifferents 1 indiferent
indivíduu 1 indivíduu
inestimable 1 inestimable
infal·lible 1 infal·lible
infant 5 infant
infantea 1 infantea
infern 14 infern
infernades 1 infernat -ada
infernal 1 infernal
infinida 3 infinit -ida
infinit 14 infinit -ida
infinits 5 infinit -ida
inflame 1 inflamar
inflamen 1 inflamar
influences 1 influença
influir 1 influir
informar 1 informar-se
infusa 2 infús -usa
ingrat 2 ingrat -a
ingratitut 1 ingratitud
ingrats 1 ingrat -a
inichs 3 inic -iqua
iniqua 1 inic -iqua
iniquitat 2 iniquitat
injuriat 1 injuriat -ada
injust 1 injust -a
injusts 1 injust -a
inmoble 1 immoble
inmortal 1 immortal
inmortalitat 1 immortalitat
inperfet 3 imperfet -a
inportú 1 importú -una
inposible 1 impossible
inpossible 2 impossible
inquirir 1 inquirir
inrahonable 1 inraonable
ins 1 ins
insensible 2 insensible
insignes 1 insigne
instant 8 instant²
instant 1 instant¹
insten 1 instar
instint 1 instint
instituts 1 institut
instruments 1 instrument
intel·ligença 1 intel·ligença
intemperat 2 intemperat -ada
intenció 8 intenció
inteniment 1 enteniment
intent 1 intent
interior 1 interior
interrogant 1 interrogar
interés 7 interés
invoca 1 invocar
invoch 1 invocar
ira 41 ira
iracible 1 iracible
irada 1 irat -ada
iran 1 anar
irat 4 irat -ada
irà 2 anar
iré 2 anar
iréxer 1 iréixer
irós 2 irós -osa
isqua 1 eixir
isqué 1 eixir
ivern 4 hivern
ix 4 eixir
ixch 1 eixir
ídol 1 ídol
ja 132 ja
jach 1 jaure
jaella 1 jaella
jaga 1 jaure
jahen 1 jaure
jaheu 2 jaure
jahien 1 jaure
jamés 74 jamés
jaqueix 13 jaquir
jaqueixch 1 jaquir
jaquesca 1 jaquir
jaquesch 1 jaquir
jaquexen 1 jaquir
jaquida 3 jaquir
jaquint 5 jaquir
jaquir 15 jaquir
jaquiràs 1 jaquir
jaquit 12 jaquir
jaquits 1 jaquir
jaquiu 1 jaquir
jaquís 3 jaquir
jau 21 jaure
jaure 6 jaure
jo 2 jo
joch 10 joc
jochs 1 joc
jorn 44 jorn
jornada 1 jornada
jornal 1 jornal
jorns 12 jorn
jou 4 jou
jove 4 jove
jovencell 1 jovencell -a
jovent 3 jovent
joventut 3 joventut
judayca 1 judaic -a
judicis 1 judici
juga 1 jugar
juheus 1 jueu -eua/-eva
juhi 1 juí
juhy 3 juí
juhí 32 juí
juhís 6 juí
juhý 8 juí
junt 4 junt -a
junta 2 junt -a
juntes 2 junt -a
junts 4 junt -a
junt· 1 junt -a
juny 2 junyir
juny 1 juny
junyidor 1 junyidor
junyirà 1 junyir
jur 1 jurar
jurant 2 jurar
jurar 1 jurar
juriste 1 juriste
jus 8 jus
jusanes 1 jusà -ana
just 11 just -a
justa 4 just -a
justades 1 justar
justar 4 justar
justaren 1 justar
justat 1 justar
justats 1 justar
justes 1 just -a
justicier 1 justicier -a
justificat 1 justificat -ada
justifiqua 1 justificar
justs 1 just -a
justàveu 1 justar
justícia 1 justícia
jusà 1 jusà -ana
jutga 1 jutjar
jutgament 1 jutjament
jutgarà 1 jutjar
jutgassen 1 jutjar
jutgat 1 jutjar
jutge 6 jutjar
jutge 4 jutge -essa
jutges 1 jutge -essa
jutgessa 1 jutge -essa
jutja 9 jutjar
jutjada 2 jutjar
jutjament 1 jutjament
jutjant 1 jutjar
jutjar 9 jutjar
jutjaren 1 jutjar
jutjarà 1 jutjar
jutjat 4 jutjar
jutjau 1 jutjar
jutje 1 jutjar
jutje 1 jutge -essa
jutjen 1 jutjar
jutj· 1 jutjar
juy 2 juí
jóvens 4 jove
'l 6 ·l²
'lls 1 ·ls²
'ls 7 ·ls²
-la 12 la²
-les 5 les²
-li 24 li
-lo 11 lo²
-los 11 los²
-l· 1 la²
-l· 3 lo²
l' 145 l'²
l' 985 l'¹
la 956 la¹
la 115 la²
laces 1 llaç
ladonchs 34 lladoncs
ladre 2 lladre
ladres 1 lladre
lagost 1 llagost
lagremejant 1 llagremejar
lahor 1 llaor
lance 3 llançar
lancen 1 llançar
lances 2 llança
languiment 1 llanguiment
languint 1 llanguir
lanç 1 llanç
lanç 3 llançar
lança 3 llança
lança 8 llançar
lançades 1 llançar
lançants 1 llançar
lançar 1 llançar
lançat 7 llançar
lançats 1 llançar
lançà 2 llançar
lançàs 1 llançar
laor 1 llaor
larch 5 llarg -a
larga 3 llarg -a
largament 1 llargament
larguament 2 llargament
larguesa 2 llarguesa
las 2 les¹
las 1 las² lassa
lassa 1 lassar
lassat 1 lassar
lasse 3 lassar
lauger 5 llauger -a
laugera 1 llauger -a
lauger· 1 llauger -a
laurador 1 llaurador -a
lavoren 1 llavorar
lavors 1 llavors
lay 2 lla
lays 1 lai
laç 1 llaç
laços 1 llaç
lealment 1 llealment
leals 1 lleal
lealtat 2 llealtat
lebra 1 llebre
lebre 4 llebre
lech 1 llec llega
lechs 1 llec llega
leg 1 lleig lletja
legea 1 lletgea
lege· 1 lletgea
legit 1 llegir
legs 1 lleig lletja
legí 1 llegir
leig 23 lleig lletja
leigs 6 lleig lletja
leix 8 deixar
leixa 2 deixar
leixant 3 deixar
leixar 2 deixar
leixe 2 deixar
leixeu 1 deixar
leixque 1 deixar
leja 8 lleig lletja
lengua 11 llengua
lengües 1 llengua
lenta 2 lent -a
lença 1 llança
les 147 les¹
les 22 les²
lesió 2 lesió
lest 1 llegir
lesta 1 llista
lestes 1 llegir
let 1 llet
letovaris 2 lletovari
letres 1 lletra
leus 1 lleu
leva 2 llevar
levada 1 llevar
levant 1 llevar
levant 2 llevant
levar 2 llevar
levareu 1 llevar
levassen 1 llevar
levat 2 llevar
leve 2 llevar
lexa 6 deixar
lexant 8 deixar
lexar 1 deixar
lexau 2 deixar
lexe 4 deixar
lexen 3 deixar
lex· 1 deixar
ley 11 llei
leys 4 llei
leó 3 lleó -ona
li 196 li
libert 2 llibert -a
libertat 2 llibertat
libres 1 llibre
licenciar 1 llicenciar
licenciat 2 llicenciar
licenciats 1 llicenciar
lig 1 llegir
lig 1 lig
liga 2 lliga
liga 3 lligar
ligam 2 lligam
ligament 1 lligament
ligams 1 lligam
ligant 1 lligar
ligança 1 lligança
ligats 1 lligar
ligue 1 lligar
liguen 1 lligar
liir 1 llir
lija 1 llegir
limitat 2 limitat -ada
linatge 6 llinatge
linatges 2 llinatge
lir 34 llir
lista 2 llista
lit 1 llit
liuràs 1 lliurar
ll' 1 l'²
lla 4 la¹
lla 22 lla
llana 1 llana
llança 1 llançar
llançat 1 llançar
llaor 1 llaor
llarch 1 llarg -a
llas 8 las² lassa
llasse 1 lassar
llaç 1 llaç
llech 1 llec llega
lleig 2 lleig lletja
llenegant 1 llenegant
llengua 1 llengua
llenta 1 lent -a
lleons 3 lleó -ona
llest 1 llegir
llet 2 llet
lleument 1 lleument
lleus 1 lleu
lleva 2 llevar
llevant 1 llevant
llevar 2 llevar
llevat 1 llevar
llexa 1 deixar
llexant 2 deixar
lliberts 1 llibert -a
llidons 1 llidó
llit 5 llit
lliura 1 lliurar
lloa 2 lloar
lloant 1 lloar
lloat 3 lloar
lloch 8 lloc
llochs 1 lloc
llogre 1 llogre
lloguer 2 lloguer
lloha 1 lloar
llou 5 lloar
lloàs 1 lloar
lluny 1 lluny
llunya 1 llunyar
llunyar 2 llunyar
llunye 1 llunyar
llur 60 llur
llurs 9 llur
ll· 1 li
lo 1465 lo¹
lo 123 lo²
loant 2 lloar
loants 1 lloant
loar 1 lloar
loaren 1 lloar
loch 94 lloc
lochs 9 lloc
loen 1 lloar
loguer 2 lloguer
lohe 1 lloar
loir 1 lloir
lonch 21 llong -a
longa 3 llong -a
longament 2 llongament
lonya 3 llunyar
lonyan 1 llunyar
lop 2 llop lloba
los 72 los²
los 426 los¹
losca 1 llosc -a
losch 1 llosc -a
lou 1 lloar
loàs 1 lloar
lum 8 llum
lums 1 llum
luna 2 lluna
luny 3 llunyar
luny 24 lluny
lunya 6 llunyar
lunyament 1 llunyament
lunyar 4 llunyar
lunyat 2 llunyar
lunyava 1 llunyar
lunye 1 llunyar
lunyem 1 llunyar
lunyen 3 llunyar
lur 66 llur
lurs 20 llur
luxuriós 4 luxuriós -osa
luyta 1 lluitar
luyta 1 lluita
luytarà 1 lluitar
luyten 1 lluitar
ly 1 li
13 li
1 la¹
5 lla
làgremes 1 llàgrema
·l 284 ·l¹
·l 14 al
·l 210 ·l²
·lectió 1 elecció
·legesch 1 elegir
·legida 1 elegir
·lgun 4 algun -una
·lguna 2 algun -una
·lguns 2 algun -una
·lgú 7 algú
·ll 7 ·l¹
·ll 4 ·l²
·lls 8 els¹
·lls 4 els²
·ls 84 ·ls²
·ls 66 ·ls¹
·ltra 2 altre -a
·ltre 1 altre -a
·ltres 1 altre -a
·ltr· 1 altre -a
'm 54 ·m
-m' 3 m'
-me 65 me¹
m' 230 m'
ma 201 mon ma
maculada 1 maculat -ada
madure 1 madurar
maestra 1 mestre¹
maestre 1 mestre¹
maestria 4 maestria
magnànim 1 magnànim -a
magres· 1 magresa
magrir 1 magrir
major 51 major
majorment 10 majorment
mal 44 mal²
mal 229 mal¹
mal 71 mal³ -a
mala 24 mal³ -a
malaheix 1 malair
malahesch 1 malair
malahir 1 malair
malahuyrat 1 malauirat -ada
malalt 24 malalt -a
malalta 7 malalt -a
malaltia 2 malaltia
malalts 1 malalt -a
malament 5 malament
malanant 1 malanant
malastruch 2 malastruc -uga
malauyrat 2 malauirat -ada
maldich 3 maldir
maldicions 1 maldició
maldient 1 maldir
maldir 1 maldir
maldiran 1 maldir
maldits 1 maldir
malenconia 1 malenconia
males 5 mal³ -a
malesa 1 malesa
maleyt 1 malair
malfactor 1 malfactor -a
malfactors 1 malfactor -a
malfadat 1 malfadat -ada
malfaent 1 malfaent
malfet 5 malfet
malgrahit 1 malgrair
malifet 1 malifet
maliffets 1 malifet
maligne 3 maligne -a
malmirent 5 malmirent
mals 64 mal¹
mals 18 mal³ -a
malvada 2 malvat -ada
malvat 8 malvat -ada
malvats 3 malvat -ada
malventurós 3 malventurós -osa
malvolença 2 malvolença
mal· 1 mal³ -a
mamella 1 mamella
mana 4 manar¹
manament 2 manament
manaments 1 manament
manar 2 manar¹
manat 3 manar¹
manau 2 manar¹
manch 3 manc -a
mane 1 manar¹
mane 1 manar²
manen 1 manar¹
manera 10 manera
maneres 3 manera
manifest 2 manifest -a
manifesta 2 manifestar
manifesta 1 manifest -a
manifesten 1 manifestar
manifestes 1 manifest -a
manifests 1 manifest -a
maniffest 1 manifest -a
mans 22
manta 1 manta
mantell 1 mantell
mantengueren 1 mantenir
manxa 1 manxa
manya 1 manya
mar 19 mar
maravell 12 maravellar
maravella 1 maravellar
maravella 12 maravella
maravellar 2 maravellar
maravellat 1 maravellar
maravelles 2 maravella
maravellosa 1 maravellós -osa
maravellossos 1 maravellós -osa
maravellós 1 maravellós -osa
mare 7 mare
marea 1 marea
mariners 2 mariner
marit 1 marit
marriment 1 marriment
marsit 1 marcit -ida
martre 2 martre
martres 1 martre
marts 1 mart
mar· 1 mare
mas 368 mes²
massa 4 massa²
massa 3 massa¹
mass· 3 massa²
mata 5 matar
matant 6 matar
matar 3 matar
mate 3 matar
mateix 42 mateix -a
mateixs 5 mateix -a
material 2 material
materials 2 material
matex 5 mateix -a
matexs 1 mateix -a
mateys 4 mateix -a
matremonis 1 matrimoni
matrimoni 1 matrimoni
matàs 1 matar
matèria 1 matèria
matí 4 matí
may 29 mai
maysó 1 maisó
maça 1 maça
me 8 mi
me 348 me¹
medecina 3 medicina
medecinar 1 medecinar
medecines 1 medicina
medessina 1 medicina
medicina 2 medicina
medra 1 medrar
medre 1 medrar
mellor 7 millor
mellora 1 mellorar
mellors 2 millor
melodia 2 melodia
melodiosa 1 melodiós -osa
melodiós 1 melodiós -osa
melsa 1 melsa
membra 1 membrar
membram 1 membrar
membrant 3 membrar
membrant 2 membrant
membrar 2 membrar
membre 1 membre
membre 3 membrar
membren 1 membrar
membres 7 membre
mena 1 mena
mena 5 menar
menacen 1 menaçar
menaces 1 menaça
menaça 2 menaçar
menbra 1 membrar
menbre 1 membrar
menciona 1 mencionar
menció 2 menció
mene 1 menar
menester 1 menester
menestral 1 menestral
menga 1 menjar¹
mengar 1 menjar²
mengem 1 menjar¹
meng· 1 menjar¹
menja 1 menjar¹
menjant 2 menjar¹
menjar 3 menjar¹
menor 2 menor
ment 1 mentir
menta 1 mentir
mentidor 2 mentidor -a
mentir 2 mentir
mentit 1 mentir
mentre 18 mentre
mentres 2 mentre
mentr· 2 mentre
menys 116 menys
menyscaba 3 menyscabar
menyscabar 2 menyscabar
menysprea 2 menysprear
menyspreants 1 menysprear
menysprear 2 menysprear
menyspreats 1 menysprear
menysprehe 1 menysprear
menyspreu 7 menyspreu
mer 2 mer -a
mercader 2 mercader -a
mercaders 1 mercader -a
mercener 2 mercener -a
mercé 30 mercé
mereix 12 meréixer
mereixcut 1 meréixer
mereiximent 1 mereiximent
meresca 1 meréixer
meresch 6 meréixer
merescut 2 meréixer
merex 4 meréixer
merexen 2 meréixer
merexent 1 meréixer
merexeu 1 meréixer
mereximent 1 mereiximent
meritava 1 meritar
meriten 1 meritar
meritist 1 meritar
meriu 3 merir
mers 1 mer -a
meréxer 4 meréixer
merí 1 merir
mes 1 mes¹
mes 4 mes²
mes 19 mon ma
mes 21 metre
mesa 4 metre
mescla 8 mesclar
mescla 8 mescla
mesclada 2 mesclar
mescladament 7 mescladament
mesclar 3 mesclar
mesclat 7 mesclar
mesclats 5 mesclar
mescle 2 mesclar
mesclen 1 mesclar
mescl· 1 mesclar
mesell 1 mesell -a
meses 1 metre
mesquina 2 mesquí -ina
mesquins 1 mesquí -ina
mesquí 17 mesquí -ina
messies 1 messies
mester 25 mester
mestra 1 mestre¹
mestre 1 mestre²
mestre 4 mestre¹
mesura 5 mesura
mesura 1 mesurar
met 36 metre
meta 8 metre
metall 2 metall
metalls 2 metall
meten 2 metre
metens 1 metre
metent 2 metre
metents 1 metre
meteu 1 metre
metge 11 metge
metg· 1 metge
metje 1 metge
metre 9 metre
metrien 1 metre
metr· 4 metre
metrà 3 metre
metré 2 metre
metzines 1 metzina
metés 1 metre
meu 115 meu mia
meus 24 meu mia
mi 496 mi
mia 31 meu mia
mida 2 mida
mies 1 meu mia
mig 31 mig mitja
migançant 1 mitjançant
migjorn 2 migjorn
migs 6 mig mitja
migà 1 mitjà -ana
mijans 10 mitjà -ana
mijançant 3 mitjançant
mijà 3 mitjà -ana
mil 4 mil
milans 2 milà
mill 1 mil
mill 2 mill
millers 1 miller
milles 1 milla
millor 21 millor
mills 2 mills
milor 2 millor
mils 15 mills
ministrant 1 ministrar
ministrar 1 ministrar
ministrat 1 ministrar
ministre 1 ministre
mintent 2 mintent
minva 5 minvar
minvant 3 minvar
minvar 3 minvar
minve 1 minve -a
minyons 1 minyó
mir 6 mirar
mira 5 mirar
miracle 5 miracle
miracles 2 miracle
mirant 2 mirar
mirar 3 mirar
mirarà 1 mirar
mirat 2 mirar
mirats 1 mirar
mirau 1 mirar
mire 4 mirar
miren 1 mirar
mirà 1 mirar
miserable 1 miserable
misericorde 1 misericorde
misericordiós 1 misericordiós -osa
misteris 1 misteri
mitat 1 mitat
mixte 1 mixte -a
mi· 15 meu mia
mobles 1 moble
moch 1 moure
moguda 1 mogut -uda
mogut 2 moure
mogut 2 mogut -uda
moguts 1 moure
mogué 1 moure
mola 1 mola
molen 1 moldre
moll 5 moll -a
molt 286 molt -a
molta 16 molt -a
moltes 24 molt -a
molts 64 molt -a
molt· 4 molt -a
moltó 1 moltó
moment 3 moment
moments 1 moment
momén 1 moment
mon 335 mon ma
monarchia 1 monarquia
monjoyes 1 monjoia
mor 21 morir
mora 1 morar
moral 8 moral
moralment 2 moralment
morals 7 moral
mordaces 1 mordassa
morden 4 mordre
morduts 1 mordre
moren 2 morir
morint 7 morir
morir 36 morir
morischs 1 morisc -a
moro 1 moro -a
morreu 1 morir
morrà 4 morir
morré 1 morir
mort 249 mort¹
mort 22 mort²
morta 11 mort²
mortal 19 mortal
mortalment 1 mortalment
mortals 3 mortal
mortifica 1 mortificar
mortificats 1 mortificar
morts 9 mort²
morà 1 morir
morí 2 morir
mos 6 mos
mos 75 mon ma
mosca 1 mosca
mostra 1 mostra
mostra 38 mostrar
mostrada 1 mostrar
mostrans 1 mostrar
mostrant 12 mostrar
mostrants 3 mostrar
mostrar 25 mostrar
mostrarem 1 mostrar
mostrarà 4 mostrar
mostrases 1 mostrar
mostrat 3 mostrar
mostrats 2 mostrar
mostrau 6 mostrar
mostrava 1 mostrar
mostre 6 mostrar
mostren 11 mostrar
mostres 1 mostrar
mostreu 2 mostrar
mostr· 2 mostrar
mostrà 2 mostrar
mostràs 3 mostrar
mostrí 1 mostrar
mot 3 mot
motiu 2 motiu
mou 20 moure
mouen 4 moure
moure 1 moure
mourà 3 moure
movent 2 moure
movents 1 movent
moviment 16 moviment
moviments 4 moviment
muda 6 mudar
mudament 11 mudament
mudant 3 mudar
mudança 1 mudança
mudar 6 mudar
mudaran 1 mudar
mudarà 1 mudar
mude 2 mudar
muden 1 mudar
mudeu 1 mudar
mulers 1 muller
mull 1 mullar
muller 4 muller
multiplica 1 multiplicar
multiplican 1 multiplicar
multituts 1 multitud
munda 2 mundar
mundana 2 mundà -ana
mundanal 1 mundanal
mundanes 1 mundà -ana
mundans 3 mundà -ana
mundà 1 mundà -ana
munt 5 munt
munt 2 muntar
munta 10 muntar
muntar 12 muntar
muntats 1 muntar
munte 1 muntar
muntes 1 muntar
muntiplica 1 multiplicar
muntipliquen 1 multiplicar
munt· 1 muntar
muntí 1 muntar
mur 4 mur
murmur 1 murmur
murmura 1 murmurar
murmurant 1 murmurar
muscles 2 muscle
mut 11 mut muda
mutaçió 1 mutació
muts 2 mut muda
muyr 9 morir
muyra 6 morir
muyren 2 morir
1 me¹
17 mon ma
9
màchina 1 màquina
mèrit 2 mèrit
mèrits 6 mèrit
més 182 més
mòstran 1 mostrar
món 257 món
móns 4 món
·m 564 ·m
·mada 2 amat -ada
·mar 2 amar
·marga 1 amarg -a
·mat 3 amar
·mor 1 amor
·mpenta 1 empenta
·mpresa 2 empresa
·mprés 1 empendre
·mpés 1 empényer
'n 101 ·n
'ns 1 ·ns
-n' 1 n'
-ne 21 ne¹
-nos 5 nos
-n· 1 n'
n' 69 n'
na 3 en³ na
nadant 1 nadar
nade 1 nadar
naix 7 nàixer
nan 1 nan -a
nat 4 nàixer
nats 3 nàixer
natura 108 natura
natural 13 natural
naturall 3 natural
naturalment 9 naturalment
naturals 5 natural
natures 9 natura
natur· 6 natura
nau 6 nau
naucher 1 nauxer
navegar 2 navegar
navegen 1 navegar
navegua 1 navegar
naxen 1 nàixer
naxerà 1 nàixer
naximent 1 naiximent
ne 78 ne¹
ne 206 ni
necessari 2 necessari -ària
necessaris 1 necessari -ària
nega 2 negar¹
negar 1 negar²
negar 1 negar¹
negat 1 negar²
negligença 1 negligença
negre 7 negre -a
negror 1 negror
negue 1 negar¹
negun 14 ningun -a
negà 1 negar¹
negú 8 negú
nessesari 1 necessari -ària
nessessari 1 necessari -ària
nessessitat 1 necessitat
nessessàriament 1 necessariament
net 1 net -a
netament 1 netament
netege 1 netejar
netejat 1 netejar
nets 1 net -a
neu 2 neu
neçesitat 1 necessitat
ni 6 ni
nici 3 nici nícia
ningun· 1 ningun -a
nit 12 nit
nits 2 nit
niu 1 niu
no 2785 no
no-res 6 no-res
noble 5 noble
nobles 1 noble
nobl· 1 noble
noch 1 noure
nodreix 8 nodrir
nodrexen 1 nodrir
nodrit 1 nodrir
nodrí 1 nodrir
noguen 1 noure
nom 35 nom
nombre 5 nombre
nombr· 2 nombre
nomena 3 nomenar
nomenar 1 nomenar
nomenat 3 nomenar
nomene 1 nomenar
nomenes 1 nomenar
noms 1 nom
nomén 1 nomenar
nos 28 nos
nosa 6 nosa
nosaltres 2 nosaltres
nostra 24 nostre -a
nostre 22 nostre -a
nostres 12 nostre -a
nostr· 8 nostre -a
nostr·(2) 6 nostre -a
notable 2 notable
nou 6 noure
nou 8 nou nova
noure 4 noure
nourà 1 noure
nous 1 nou nova
nova 3 nou nova
novament 1 novament
novell 1 novell -a
novella 3 novell -a
novellament 1 novellament
novelles 1 novell -a
novells 1 novell -a
novell· 1 novell -a
noves 3 nou nova
novitats 1 novitat
noïble 1 noïble
nua 1 nuu² nua
nudrit 1 nodrir
nudrits 1 nodrir
null 49 null -a
nulla 7 null -a
null· 1 null -a
nul·le 1 nul·le -a
nul·litat 1 nul·litat
nunca 1 nunca
nuu 1 nuu¹
nuu 5 nuu² nua
nuus 1 nuu¹
nuvolós 1 nuvolós -osa
1 no
7 ni
2 en¹
nét 2 nét -a
néts 1 nét -a
nós 63 nós
núvols 1 núvol
·n 280 en¹
·n 95 ·n
·namorada 1 enamorat -ada
·namorat 1 enamorar
·naprés 1 enaprés
·nbalça 1 embalçar
·nbarch 2 embarg
·nbellexen 1 embellir
·nbolta 2 embolt -a
·nbronch 1 embronc -a
·ncar 1 encara
·nclou 1 encloure
·ncontrada 1 encontrada
·ncontrar 1 encontrar
·ncontrat 1 encontrar
·ncontren 1 encontrar
·ncor 1 encórrer
·ncés 1 encendre
·nderocat 1 enderrocar
·nduyt 1 induir
·nemich 2 enemic -iga
·nemiga 2 enemic -iga
·nfecció 1 infecció
·nfellonir 1 enfellonir
·nfinida 3 infinit -ida
·nfinitat 1 infinitat
·nfluença 1 influença
·nfortida 1 enfortit -ida
·ngana 1 enganar
·nganat 2 enganar
·nginy 1 enginy
·nmalaltir 1 emmalaltir
·npendre 1 empendre
·npenta 1 empenta
·nqueriment 1 enqueriment
·ns 46 ·ns
·nseguesch 1 enseguir
·nseguesquen 1 enseguir
·nsemble 1 ensemble
·nsemps 4 ensems
·nsenya 1 ensenya
·nsutzeada 1 ensutzeat -ada
·ntenció 3 intenció
·ntendre 1 entendre
·ntenem 2 entendre
·ntenen 1 entendre
·ntenent 1 entenent
·ntenent 1 entendre
·ntengueren 1 entendre
·ntenguéssem 1 entendre
·ntenguí 1 entendre
·nteniment 3 enteniment
·ntitat 1 entitat
·ntrar 1 entrar
·ntre 3 entre
·ntrenyora 1 entrenyorar
·ntretant 1 entretant
·ntén 6 entendre
·ntés 2 entendre
·nveja 1 envejar
·nvisible 2 invisible
·nyorament 1 enyorament
o 62 oh
o 189 o
o 6 ho
obedients 1 obedient
obediença 2 obediença
obeesca 1 obeir
obeexen 2 obeir
obehexen 1 obeir
obehir 1 obeir
obeir 1 obeir
obeïren 1 obeir
objecte 2 objecte
oblida 2 oblidar
oblidada 1 oblidar
oblidades 1 oblidar
oblidat 1 oblidar
obliden 2 oblidar
oblideu 1 oblidar
oblidàsseu 1 oblidar
obliga 1 obligar
oblit 13 oblit
oblit 1 oblidar
oblits 2 oblit
obra 1 obrir
obra 43 obra
obra 7 obrar
obram 1 obrar
obrant 2 obrant
obrant 12 obrar
obrar 12 obrar
obrarà 3 obrar
obrat 1 obrar
obraven 1 obrar
obre 3 obrar
obre 4 obrir
obren 1 obrir
obren 4 obrar
obres 1 obrar
obres 13 obra
obrir 2 obrir
obriu 1 obrir
obr· 1 obra
obràs 2 obrar
obs 12 ops
obstacle 1 obstacle
ocasió 2 ocasió
occasió 3 ocasió
occasiós 3 ocasió
occupada 1 ocupar
occupar 1 ocupar
occupat 1 ocupar
ocell 1 ocell
ocells 1 ocell
och 2 hoc
oci 1 oci
ociu 1 occir
ociós 4 ociós -osa
ocupe 1 ocupar
odiós 1 odiós -osa
odorar 1 odorar
ofenssa 1 ofensa
ofença 1 ofensa
ofesa 1 ofensa
offega 1 ofegar
offegats 1 ofegar
offena 1 ofendre
offendre 3 ofendre
offendreu 1 ofendre
offenent 1 ofendre
offenien 1 ofendre
offensa 8 ofensa
offenssa 5 ofensa
offert 1 oferir
offici 8 ofici
officis 1 ofici
offés 1 ofendre
ofici 1 ofici
oir 5 oir
olis 1 oli
olor 1 olor
om 171 home
ombra 1 ombra
ome 29 home
on 186 on
onest 11 honest -a
onesta 1 honest -a
onestat 1 honestat
onest· 1 honest -a
onor 12 honor
onrat 1 honrar
onrrant 1 honrant
onrrat 1 honrar
onrrat 1 honrat -ada
onta 1 honta
openions 1 opinió
openió 6 opinió
operaçió 1 operació
opinions 1 opinió
opinió 8 opinió
oppinionàtich 1 opinionàtic -a
oppinió 6 opinió
opremia 1 oprémer
opressa 1 oprémer
ops 6 ops
opte 1 obte
or 12 or
ora 6 hora
oradura 2 oradura
orat 2 orat -ada
orb 4 orb -a
orba 1 orb -a
orben 1 orbar
orbs 1 orb -a
orde 8 orde
ordena 4 ordenar
ordenada 1 ordenar
ordenador 1 ordenador -a
ordenarren 1 ordenar
ordenat 5 ordenar
ordene 1 ordenar
ordenen 1 ordenar
ordinari 1 ordinari -ària
orella 3 orella
orelles 2 orella
orell· 1 orella
orgue 4 orgue
orgull 1 orgull
orible 1 horrible
ormeig 1 ormeig
orna 1 ornar
oronell 1 oronell
orp 1 orb -a
orrible 3 horrible
orrupte 1 orrupte
ort 1 hort
orts 1 hort
ossos 1 os
ostal 5 hostal
ovella 1 ovella
oy 5 oi
oyr 3 oir
oyreu 1 oir
pa 4 pa
pacient 1 pacient
pacients 1 pacient
paciença 3 paciença
pacte 1 pacte
pactes 2 pacte
paga 2 paga
paga 1 pagar
pagarà 1 pagar
pagat 1 pagar
pagues 1 paga
pag· 1 paga
pagà 1 pagar
pagés 1 pagés -esa
pahir 1 pair
pahor 5 paor
pahoruch 1 pauruc -uga
pahuruch 1 pauruc -uga
pal 1 pal
palesa 1 palés -esa
palesament 1 palesament
palla 1 palla
palpebres 1 palpebra
paor 9 paor
paper 1 paper
papes 1 papa
par 5 par
par 34 parer²
paradís 11 paradís
parahís 1 paradís
paralitich 2 paralític -a
paralítich 1 paralític -a
paraula 5 paraula
paraules 3 paraula
parcial 1 parcial
pare 2 pare
paregués 1 paréixer
pareg· 1 paréixer
pareix 5 paréixer
pareja 1 parejar
paren 3 parer²
paren 1 parar
parencer 1 parencer -a
parent 1 parer²
parents 3 parent
parença 1 parença
parençar 1 parençar
parer 3 parer¹
paret 1 paret
pareu 1 parer²
parexen 1 paréixer
paria 1 parer²
paria 2 paria
parien 1 parer²
parlament 1 parlament
parlaments 1 parlament
parlant 2 parlar¹
parlants 1 parlar¹
parlar 19 parlar²
parlar 18 parlar¹
parlaré 2 parlar¹
parlat 5 parlar¹
parle 5 parlar¹
parler 1 parler -a
parleria 1 parleria
parlés 1 parlar¹
parran 1 parer²
parrà 1 parer²
pars 2 par
part 5 partir
part 185 part
parteix 10 partir
parteixch 1 partir
parteixen 2 partir
partesch 2 partir
partesc· 1 partir
partesqua 2 partir
partexen 2 partir
participa 2 participar
participant 2 participar
participar 1 participar
participen 1 participar
particular 1 particular
particulars 1 particular
particulartat 1 particularitat
partida 2 partir
partida 4 partida
partides 1 partida
partim 1 partir
partiment 5 partiment
partint 1 partir
partir 12 partir
partirem 1 partir
partirà 1 partir
partit 2 partit
partit 7 partir
partits 1 partir
partrà 1 partir
partré 1 partir
parts 26 part
paréxer 3 paréixer
pas 25 passar
pas 18 pas²
pas 17 pas¹
pasar 1 passar
pasciffich 1 pacífic -a
pasen 1 passar
pasionat 1 apassionat -ada
passa 36 passar
passades 2 passat -ada
passam 1 passar
passament 2 passament
passamén 1 passament
passant 7 passar
passants 1 passar
passar 19 passar
passaré 1 passar
passat 29 passat -ada
passat 8 passar
passats 6 passar
passats 18 passat -ada
passau 1 passar
passe 11 passar
passeja 1 passejar
passejar 1 passejar
passen 6 passar
passes 1 passar
passi 1 passi
passibles 1 passible
passiona 1 passionar
passionada 1 passionar
passionant 1 passionar
passionat 6 passionar
passionat 1 apassionat -ada
passionats 1 apassionat -ada
passions 18 passió
passion· 1 passionar
passius 1 passiu -iva
passió 55 passió
passos 3 pas¹
pass· 1 passar
passà 3 passar
passàs 5 passar
passàveu 1 passar
passí 2 passar
past 6 past
pasta 2 pasta
pasten 1 pastar
pasts 1 past
paternostre 1 paternostre
patró 1 patró
pau 22 pau
pauruch 3 pauruc -uga
pec 1 pec pega
pecants 1 pecant
pecat 1 pecar
pecat 1 pecat
pecats 1 pecat
pecca 2 pecar
peccador 3 pecador -a
peccant 2 pecant
peccant 1 pecar
peccar 2 pecar
peccat 6 pecat
pecejat 1 pecejar
pech 17 pec pega
pechs 8 pec pega
pecà 1 pecar
pedra 3 pedra
pedres 2 pedra
pegament 1 pegament
peguea 1 peguesa
peguesa 1 peguesa
peix 4 péixer
peix 2 peix
peixs 1 peix
pejor 4 pitjor
pejors 1 pitjor
pel 31 pel
pelegrins 1 pelegrí -ina
pelegrí 1 pelegrí -ina
pell 3 pell
pells 3 pel
pels 10 pel
pena 16 pena
penada 1 penat -ada
penant 1 penar
penat 1 penat -ada
pendran 3 pendre
pendre 19 pendre
pendrem 1 pendre
pendreu 1 pendre
pendria 1 pendre
pendr· 2 pendre
pendrà 7 pendre
pendré 1 pendre
penedint 3 penedir
penedir 6 penedir
penell 1 penell
penen 3 penar
penes 1 pena
penident 4 penitent
penit 6 penedir
penitença 2 penitença
penja 4 penjar
penjan 1 penjar
penjant 1 penjar
penjar 2 penjar
pens 56 pensar
pensa 47 pensa
pensa 11 pensar
pensam 4 pensar
pensament 26 pensament
pensaments 7 pensament
pensamén 1 pensament
pensant 15 pensar
pensar 20 pensar
pensat 4 pensar
pensau 1 pensar
pensava 3 pensar
pense 4 pensar
pensen 1 pensar
penses 5 pensa
penseu 3 pensar
pensiu 1 pensiu -iva
penssa 9 pensar
penssa 26 pensa
penssades 1 pensar
penssamens 1 pensament
penssament 11 pensament
penssaments 9 pensament
penssant 21 pensar
penssar 18 pensar
penssareu 1 pensar
penssarà 1 pensar
penssats 1 pensar
penssau 2 pensar
pensses 1 pensa
pensseu 1 pensar
penss· 1 pensar
penss· 3 pensa
penssà 1 pensar
penssí 2 pensar
pens· 2 pensa
pens· 2 pensar
pensàs 1 pensar
pensí 3 pensar
penyora 3 penyora
peons 2 peó
peque 2 pecar
per 1288 per
percacen 1 percaçar
percaça 1 percaçar
perceb 3 percebre
percebesch 1 percebre
percebre 3 percebre
percebut 1 percebre
percep 1 percebre
perda 5 perdre
perdau 1 perdre
perdedor 1 perdedor -a
perdedors 1 perdedor -a
perdem 2 perdre
perden 4 perdre
perdent 19 perdre
perderen 1 perdre
perdia 1 perdre
perdició 3 perdició
perdius 1 perdiu
perdon 9 perdonar
perdona 2 perdonar
perdonador 1 perdonador -a
perdonar 2 perdonar
perdonaren 1 perdonar
perdonats 2 perdonar
perdone 1 perdonar
perdonen 1 perdonar
perdones 1 perdonar
perdoneu 1 perdonar
perdons 1 perdonar
perdre 37 perdre
perdria 1 perdre
perdr· 3 perdre
perdrà 6 perdre
perdré 1 perdre
perduda 4 perdre
perduda 2 perdut -uda
perdurable 6 perdurable
perdut 39 perdre
perdut 8 perdut -uda
perduts 1 perdut -uda
perduts 5 perdre
perdé 1 perdre
perdés 4 perdre
perdí 4 perdre
perdó 5 perdó
perdó 4 perdonar
perea 2 peresa
pereix 2 perir
peresa 1 peresa
peresch 2 perir
peresqua 3 perir
peresquen 1 perir
perfeccionant 1 perfeccionar
perfeció 1 perfecció
perfet 11 perfet -a
perfeta 6 perfet -a
perfets 1 perfet -a
perfum 1 perfum
perfí 1 perfí
perida 4 perir
perill 18 perill
perillan 1 perillar
perillant 1 perillar
perillosa 2 perillós -osa
perillossa 2 perillós -osa
perills 3 perill
perillós 3 perillós -osa
perir 2 perir
periran 2 perir
periria 1 perir
perllongada 1 perllongat -ada
permet 1 permetre
permeté 1 permetre
permés 2 permetre
perpetual 3 perpetual
perqu· 14 perquè¹
perquè 8 perquè²
perquè 85 perquè¹
perrida 1 perir
persegueix 1 perseguir
persona 21 persona
persones 2 persona
person· 2 persona
perssona 2 persona
persson· 1 persona
persuasions 1 persuasió
pert 60 perdre
pertany 1 pertànyer
pertanyent 1 pertanyent
pervendrà 1 pervenir
perverssa 1 pervers -a
pervé 1 pervenir
però 7 però
pes 8 pes
pesca 1 pescar
pestilent 1 pestilent
petit 3 petit -a
petits 1 petit -a
petjada 1 petjada
peu 9 peu
peus 8 peu
philosof 1 filòsof -a
philosofal 1 filosofal
philosofs 1 filòsof -a
philosophe 1 filòsof -a
philòsoph 1 filòsof -a
piadosa 1 piadós -osa
piadós 5 piadós -osa
piatat 2 pietat
pich 1 pic
picurians 1 picurià
pietat 14 pietat
pijor 8 pitjor
pijorat 1 pitjorar
pilars 2 pilar
pillart 1 pillard
pilot 1 pilot
pintada 1 pintar
pint· 1 pint -a
pits 5 pits
pla 3 pla¹
pla 4 pla² plana
places 2 plaça
plach 9 plaure
plaen 2 plaure
plaent 1 plaure
plaent 10 plaent
plaentment 2 plaentment
plaer 28 plaer
plaers 4 plaer
plaga 2 plagar
plaga 11 plaga
plaga 1 platja
plagat 5 plagar
plagats 2 plagar
plaguat 1 plagar
plagut 5 plaure
plaguàs 1 plagar
plagués 6 plaure
plahen 1 plaure
plahent 1 plaure
plaher 5 plaer
plahers 1 plaer
plaja 1 platja
plana 1 pla² plana
planament 2 planament
planch 7 plànyer
planetes 1 planeta
planga 4 plànyer
plangut 1 plànyer
plangués 1 plànyer
plans 2 pla² plana
plant 4 plant
plant 2 plànyer
plants 1 plant
plany 2 plànyer
planyent 3 plànyer
planyeran 2 plànyer
planyeria 1 plànyer
planyerà 1 plànyer
planyeu 1 plànyer
planyiment 1 planyiment
plasent 4 plaent
plassent 2 plaent
platga 1 platja
plau 82 plaure
plaure 5 plaure
plauria 1 plaure
plaurà 2 plaure
plaça 1 plaça
plaïble 2 plaïble
plaÿbles 1 plaïble
ple 17 ple plena
pledege 1 pledejar
pledeig 1 pledejar
pledeja 1 pledejar
pledejam 2 pledejar
pledejen 1 pledejar
plega 1 plega
plega 2 plegar
plegat 1 plegat -ada
plegua 1 plegar
pleguar 1 plegar
pleguats 1 plegar
plena 24 ple plena
plens 1 ple plena
pler 1 plaer
plet 1 plet
pleuresís 1 pleuresís
ploga 1 ploure
plom 3 plom
plor 13 plor
plor 3 plorar
plora 8 plorar
plorant 10 plorar
plorar 5 plorar
plorau 1 plorar
plore 1 plorar
ploren 1 plorar
plorosa 1 plorós -osa
plors 2 plor
plorà 1 plorar
plorós 1 plorós -osa
plou 1 ploure
plour· 2 ploure
plourà 1 ploure
pluja 1 pluja
plus 7 plus
plàcia 2 plaure
plàci· 1 plaure
plànyer 5 plànyer
poblat 1 poblat
poble 6 poble
pobles 2 poble
poblich 1 públic -a
poblàs 1 poblàs
pobra 3 pobre -a
pobre 7 pobre -a
pobrejant 1 pobrejar
pobrejant 2 pobrejant
pobrejar 1 pobrejar
pobres 3 pobre -a
pobretat 1 pobretat
poca 10 poc -a
poch 132 poc -a
pocha 1 poc -a
pochs 20 poc -a
poc· 3 poc -a
podem 2 poder¹
poden 13 poder¹
podent 1 poder¹
poder 16 poder¹
poder 86 poder²
poders 4 poder²
poderós 1 poderós -osa
podeu 6 poder¹
podia 1 poder¹
podrir 1 podrir
poetes 2 poeta
pogra 4 poder¹
pogren 1 poder¹
pogr· 2 poder¹
poguera 1 poder¹
pogués 16 poder¹
poguí 3 poder¹
polpa 1 polpa
pols 1 pols
polç 1 pols
pom 1 pom
pomes 1 poma
pompa 3 pompa
poms 1 pom
ponderós 1 ponderós -osa
poneix 1 punir
ponent 3 ponent
pont 1 pont
ponya 1 punya
popular 1 popular
populars 1 popular
poqua 8 poc -a
poques 5 poc -a
poqu· 1 poc -a
por 64 por
poran 4 poder¹
porció 1 porció
poreu 4 poder¹
porga 1 porga
porgat 1 purgar
poria 9 poder¹
pori· 1 poder¹
port 10 port¹
port 7 portar
port 1 port²
porta 43 portar
porta 11 porta
portal 2 portal
portam 2 portar
portans 1 portar
portant 10 portar
portants 3 portar
portar 11 portar
portaria 1 portar
portarà 2 portar
portat 6 portar
portava 2 portar
porte 2 portar
porten 11 portar
portes 1 portar
portist 1 portar
ports 1 port¹
port· 8 portar
portà 3 portar
portàs 1 portar
portí 1 portar
porà 27 poder¹
poràs 1 poder¹
poríeu 1 poder¹
pos 5 posar
posa 6 posar
posada 1 posar
posades 1 posar
posant 1 posar
posar 1 posar
posaren 2 posar
posat 10 posar
posen 1 posar
posqués 2 poder¹
posquí 1 poder¹
possa 1 posar
possat 4 posar
posseech 1 posseir
posseesca 2 posseir
posseesch 1 posseir
posseex 1 posseir
posseexen 1 posseir
posseheix 1 posseir
possehir 4 posseir
possehyt 1 posseir
possessió 1 possessió
posseyr 2 posseir
posseÿa 1 posseir
posseÿdor 1 posseïdor -a
possible 5 possible
post 1 post
post 1 pondre
pot 341 poder¹
potences 3 potença
potent 10 potent
potents 1 potent
potença 9 potença
potestat 2 potestat
potestats 1 potestat
pots 3 poder¹
poxant 1 poixant
practicaran 1 practicar
pratica 6 practicar
praticant 2 practicar
praticar 7 practicar
praticca 1 practicar
pratich 3 practicar
praticàs 1 practicar
pratiqua 1 practicar
pratiquant 1 practicar
pratique 1 practicar
pratiquen 6 practicar
prea 3 prear
pream 1 prear
preant 4 prear
prear 2 prear
preareu 1 prear
preat 3 prear
preceesca 1 preceir
prech 21 pregar
prechs 5 prec
precís 1 precís -isa
predecessors 1 predecessor -a
predestines 1 predestinar
predomina 1 predominar
preen 1 prear
prega 2 pregar
pregam 1 pregar
pregant 2 pregar
pregar 2 pregar
pregat 1 pregar
prege 1 pregar
pregon 1 pregon -a
preguant 1 pregar
preguar 1 pregar
pregue 1 pregar
preguàs 1 pregar
preheu 1 prear
prehí 1 prear
prelats 1 prelat
prem 3 prémer
prema 1 prémer
premis 2 premi
pren 113 pendre
prench 16 pendre
prenedor 1 prenedor -a
prenem 2 pendre
prenen 13 pendre
prenent 5 pendre
prenga 15 pendre
prengau 1 pendre
prengua 2 pendre
prengueren 1 pendre
prengués 1 pendre
prenguí 2 pendre
prenies 1 pendre
prenim 1 pendre
prenint 8 pendre
prenints 3 pendre
preniu 1 pendre
preni· 1 pendre
prenosticador 1 prenosticador -a
prenostican 1 prenosticar
prenosticat 1 prenosticar
prens 1 pendre
prenusticant 1 prenosticar
prepòsit 1 propòsit
pres 38 pendre
presa 6 pendre
present 4 present²
present 73 present¹
presenta 5 presentar
presentades 1 presentar
presentat 1 presentar
presentats 1 presentar
presente 2 presentar
presents 3 present¹
presença 1 presença
preses 3 pendre
presichs 1 presic
presona 1 presonar
presonat 1 presonar
presoner 3 presoner -a
pressa 2 pressa
pressent 3 present¹
pressent 1 present²
pressenta 1 presentar
pressions 1 pressió
prest 2 prest¹
prest 1 prest³
prest 7 prest² -a
presta 1 prestar
presta 3 prest² -a
prestament 7 prestament
preste 2 prestar
presumir 1 presumir
presumiu 1 presumir
presó 2 presó
preu 15 preu
preu 4 prear
prevenen 1 prevenir
previst 1 previst -a
preàveu 1 prear
preÿcat 1 preïcar
prim 11 prim -a
prima 3 prim -a
primament 1 primament
primer 44 primer -a
primera 8 primer -a
primerament 3 primerament
primeres 1 primer -a
primeria 1 primeria
primers 5 primer -a
primors 2 primor
princessa 1 princesa
princh 1 pendre
principal 5 principal
principals 1 principal
principi 4 principi
principis 1 principi
procur 3 procurar
procura 7 procurar
procés 7 procés
proejant 1 proejar
profeta 1 profeta
proffit 2 profit
profit 11 profit
profita 2 profitar
profite 1 profitar
profitós 6 profitós -osa
profunda 1 profundar-se
profunda 1 profund -a
prohòmens 1 prohom
prom 1 prohom
promet 8 prometre
prometa 1 prometre
prometran 1 prometre
prometre 2 prometre
promissió 1 promissió
promou 1 promoure
prompta 1 prompte -a
prompte 1 prompte -a
promés 2 prometre
prop 51 prop
propi 20 propi pròpia
propii 1 propi pròpia
propis 4 propi pròpia
proporcionat 1 proporcionat -ada
propri 6 propi pròpia
propriis 1 propi pròpia
propris 1 propi pròpia
propòsit 4 propòsit
prosa 1 prosa
prosperant 1 prosperant
prosperat 2 prosperar
prou 13 prou
prous 2 prous
prova 1 provar
prova 1 prova
provada 1 provar
provada 1 provat -ada
provar 2 provar
provaré 1 provar
proveheix 1 proveir
provoca 1 provocar
proïsme 1 proïsme -a
prudent 3 prudent
prudença 2 prudença
pràtica 2 pràctica
prés 5 aprés
príncep 1 príncep
prínceps 1 príncep
pròdich 1 pròdig -a
pròpia 1 propi pròpia
pròpria 5 propi pròpia
pròpriament 1 pròpriament
publicar 1 publicar
publicats 1 publicar
publich 4 publicar
publich 1 públic -a
puch 68 poder¹
pudor 1 pudor
puga 3 poder¹
puge 2 pujar
pugen 2 pujar
puguen 1 poder¹
pugés 1 pugés
puig 1 puig
puigs 1 puig
puis 3 puix
puix 100 puix
puixa 1 poder¹
puixca 1 poder¹
puix· 1 poder¹
puja 5 pujar
pujar 1 pujar
pujés 1 pugés
pulguó 1 pulgó
puncell 1 puncell -a
punctura 1 puntura
punint 1 punir
punir 1 punir
punit 1 punir
punt 36 punt¹
punt 10 punt²
puny 2 punyir
puny 2 puny
punya 2 punya
punyen 1 punyar
punyent 1 punyent
punyents 1 punyent
punyiment 1 punyiment
pur 2 pur -a
pura 3 pur -a
purament 1 purament
purgatori 1 purgatori
purgats 1 purgar
purna 1 purna
purs 2 pur -a
pur· 6 pur -a
pus 1 puix
pus 163 plus
pusca 4 poder¹
pusch 36 poder¹
puscha 1 poder¹
pusc· 1 poder¹
pusqua 7 poder¹
pusquau 1 poder¹
pusque 1 poder¹
pusquen 1 poder¹
pusques 1 poder¹
pusqu· 2 poder¹
pux 1 puix
puxa 1 poder¹
puys 118 puix
pèl 3 pèl
pèls 2 pèl
pèrdues 1 pèrdua
péxer 2 péixer
públich 1 públic -a
públichs 2 públic -a
·partat 1 apartat -ada
·ppetit 1 apetit
qe 1 que¹
quadrell 1 quadrell
qual 77 qual
qualitat 12 qualitat
qualitats 2 qualitat
qualque 5 qualque
quals 18 qual
qualsevol 3 qualsevol
qualsevulla 1 qualsevulla
quan 1 quant -a
quan 8 quan
quant 155 quant -a
quant 171 quan
quanta 3 quant -a
quantitat 5 quantitat
quants 6 quant -a
quantsevol 1 quantsevol
quascú 1 cascú
quasi 10 quasi
quas· 1 quasi
quatre 2 quatre
quatr· 1 quatre
que 1342 que²
que 689 que¹
quedament 1 quedament
quer 1 querir
querella 1 querella
qui 926 qui
quin 18 quin -a
quina 4 quin -a
quins 4 quin -a
quin· 1 quin -a
quisque 1 quisque
quisvol 1 quisvol
quiti 1 quiti quítia
qu· 189 que²
qu· 164 que¹
què 209 què
qué 1 què
qüestions 1 qüestió
·quell 23 aquell -a
·quella 2 aquell -a
·quells 4 aquell -a
·quell· 1 aquell -a
·quest 1 aquest -a
·quests 1 aquest -a
racional 4 racional
radical 1 radical
rael 1 rael
raell 1 rael
raels 1 rael
rahils 1 rael
rahonable 8 raonable
rahonal 1 raonal
rahonament 1 raonament
rahonar 1 raonar
rahons 14 raó
rahó 140 raó
raixa 1 raixa
ram 2 ram
rama 3 rama
rams 1 ram
ranc 1 ranc -a
ranch 1 ranc -a
rapaç 1 rapaç
ras 1 ras -a
rasa 1 ras -a
rastre 1 rastre
rau 1 raure
raure 3 raure
raxa 1 raixa
raygat 1 raigar
raygua 1 raigar
raça 1 raça
raó 13 raó
realmes 1 realme
reamen 1 reamar
reb 12 rebre
rebel·la 1 rebel·lar-se
rebel·lada 1 rebel·lar-se
rebel·lant 1 rebel·lant
rebel·le 3 rebel·le
rebel·lió 1 rebel·lió
rebel·làs 1 rebel·lar-se
reben 1 rebre
rebeu 1 rebre
rebolt 1 revolt -a
rebre 9 rebre
rebuge 2 rebutjar
rebut 3 rebre
rebés 1 rebre
recambi 1 recanvi
recapte 1 recapte
recau 4 recaure
recaure 1 recaure
recelant 1 recelar
recelar 1 recelar
recit 1 recitar
recita 1 recitar
recitant 1 recitar
reclam 2 reclamar
recollir 2 recollir
recollits 1 recollir
recolzen 1 recolzar-se
recompta 1 recontar
recompte 1 recontar
reconexença 2 reconeixença
recont 1 recont
recont 2 recontar
recorda 1 recordar
recordant 2 recordar
recordant 1 recordant
recordar 1 recordar
recorde 1 recordar
recorden 1 recordar
recordí 1 recordar
recors 5 recors
recort 19 record
recort 8 recordar
recorts 1 record
recorts 1 recordar
recrear 1 recrear
recta 1 recte -a
recull 6 recollir
reculla 1 recollir
recórrer 1 recórrer
redolan 1 redolar
redreçat 2 redreçar
reduheix 1 reduir
referm 2 refermar
reffer 2 refer
reffrenar 1 refrenar
reffret 1 refredar
reffugi 1 refugi
reffús 2 refús
refiren 1 referir-se
refredats 1 refredar
refrede 1 refredar
refrena 1 refrenar
refrenassen 1 refrenar
refrescat 1 refrescar
refà 1 refer
refús 1 refusar
regaré 1 regar
regeix 4 regir
regida 1 regir
regidor 1 regidor -a
regiment 3 regiment
regir 5 regir
regira 2 regirar
regiram 1 regirar
regissen 1 regir
regla 4 regla
reglat 3 arreglat -ada
regle 3 regle
regles 2 regla
regna 1 regna
regna 2 regnar
regne 2 regne
regonech 1 regonéixer
regonega 1 regonéixer
regonegut 5 regonéixer
regoneguts 1 regonéixer
regonexeu 1 regonéixer
rehyna 1 rei reina
relamps 1 rellamp
relleu 1 relleu
rellevar 1 rellevar
rellexar 1 relleixar
rellú 1 relluir
rembre 2 rembre
remembra 1 remembrar
remembrar 4 remembrar
remença 1 remença
remetre 3 remetre
remetés 1 remetre
remey 27 remei
remeyar 1 remeiar
remeys 1 remei
remija 2 remitjar
remoguts 1 remoure
remor 2 remor
remou 2 remoure
remunereu 1 remunerar
remés 1 remetre
renart 2 renard
rench 1 reng
renda 1 renda
rendre 2 rendre
renech 3 renegar
renom 1 renom
renovella 1 renovellar
renunciar 1 renunciar
reny 1 reny
reny 2 renyar
renyant 1 renyar
rep 1 rebre
rependran 1 rependre
rependre 2 rependre
replegua 1 replegar
replet 1 replet -a
report 8 report
reporta 3 reportar
reporte 1 reportar
reportes 1 reportar
reports 1 report
reposa 11 reposar
reposar 1 reposar
reposat 2 reposar
repose 2 reposar
reposen 1 reposar
reprench 4 rependre
reprenen 1 rependre
repreneu 2 rependre
repreniment 1 repreniment
repropi 2 repropi -òpia
reprovat 1 reprovar
reprovats 1 reprovar
reprove 1 reprovar
reprén 1 rependre
représ 7 rependre
repta 1 reptar
reptant 2 reptar
reptar 5 reptar
reptat 1 reptar
repte 2 reptar
rept· 1 reptar
repugna 1 repugnar
reputaré 1 reputar
repute 1 reputar
repòs 1 reposar
repòs 17 repòs
requer 19 requerre
requerim 1 requerre
requerre 1 requerre
requerà 1 requerre
request 3 requerre
requests 1 requerre
requir 1 requerre
requiren 1 requerre
res 195 res
resclús 2 resclús -usa
resembla 1 ressemblar
resemblant 1 ressemblant
resestir 1 resistir
resistir 1 resistir
respondran 1 respondre
respondria 1 respondre
responeu 1 respondre
respost 1 respost
resposta 2 resposta
ressembla 1 ressemblar
ressemblant 2 ressemblant
rest 1 restar
resta 23 restar
restan 1 restant
restant 1 restar
restant 4 restant
restants 1 restant
restareu 1 restar
restarà 1 restar
restat 1 restar
restau 1 restar
restaurar 1 restaurar-se
restava 1 restar
reste 5 restar
restrench 1 restrényer
restrenyent 1 restrényer
rest· 2 restar
restàs 1 restar
resulta 1 resultar
ret 2 retre
retench 2 retenir
retener 1 retenir
retenguda 1 retenir
retengut 1 retenir
retenir 3 retenir
retent 1 retre
retinch 1 retenir
retinga 3 retenir
retinguen 1 retenir
retorn 3 retornar
retorn 1 retorn
retorna 2 retornar
retorne 1 retornar
retornen 2 retornar
retrahent 2 retraure
retraure 1 retraure
retrauré 1 retraure
retre 1 retre
retret 1 retret
retria 2 retre
rettenir 1 retenir
returar 1 returar
retut 4 retre
reté 2 retenir
revela 1 revelar
revella 1 revelar
revellats 1 revelar
reverença 3 reverença
revers 1 revés² -essa
revers 3 revés¹
reverç 1 revés¹
revestit 1 revestir
reviu 2 reviure
revocat 1 revocat -ada
revolta 1 revoltar
revés 6 revés¹
revés 1 revés² -essa
rexa 1 reixa
rey 26 rei reina
reyna 1 rei reina
reys 4 rei reina
reçel 1 recel
rialles 2 rialla
riallosa 1 riallós -osa
riba 1 riba
ribatge 1 ribatge
rich 9 ric -a
richs 2 ric -a
rictat 1 rictat
rient 1 rient
rients 1 rient
riga 1 riure¹
rigor 1 rigor
rima 1 rima
rims 1 rim
riqua 1 ric -a
riquea 2 riquesa
riquees 1 riquesa
riques 1 ric -a
riquesa 4 riquesa
riqueses 3 riquesa
ris 1 ris
risch 4 risc
riu 4 riu
riure 3 riure²
riure 7 riure¹
riurà 1 riure¹
rius 2 riu
roba 4 roba
robant 1 robar
robar 2 robar
roberia 1 roberia
robes 1 robar
roca 2 roca
rocegant 1 rossegar
roch 1 roc
roda 2 roda
roden 1 rodar
roman 26 romanir
romanch 11 romanir
romandrà 1 romanir
romanen 1 romanir
romanga 3 romanir
romang· 2 romanir
romanir 2 romanir
romans 1 romanir
romans 1 romà -ana
romp 10 rompre
rompa 4 rompre
rompent 3 rompre
rompre 3 rompre
romput 2 rompre
romàs 1 romanir
ronpent 1 rompre
roques 2 roca
ros 1 ros rossa
rossinyol 1 rossinyol
rost 1 rost -a
rostit 1 rostit -ida
rota 1 rompre
rres 2 res
rrou 1 roure
ruat 2 ruat -ada
ruch 1 ruc
ràbia 1 ràbia
rànciu 1 rànciu -a
·rascut 1 irascut -uda
·rgent 1 argent
·rgulossa 1 ergullós -osa
·rmadura 1 armadura
·rmita 2 ermita
·rror 2 error
's 25 ·s
-s' 2 s'
-se 45 se
-sse 4 se
-s· 2 se
s' 214 s'
sa 234 son² sa
sa 6 sa² sana
sab 97 saber
sabem 4 saber
saben 8 saber
sabens 3 sabent
sabent 16 saber
sabent 22 sabent
sabents 2 saber
sabents 5 sabent
saber 128 saber
sabera 1 saber
saberen 1 saber
sabeu 8 saber
sabor 16 sabor
saboriment 1 saboriment
saborir 1 assaborir
saborit 1 assaborit -ida
saborosa 1 saborós -osa
saborós 1 saborós -osa
sabran 5 saber
sabrem 1 saber
sabreu 2 saber
sabrà 5 saber
sabràs 1 saber
sabré 3 saber
sabs 3 saber
sabuda 1 sabut -uda
sabuda 2 saber
sabut 1 sabut -uda
sabut 7 saber
sabuts 1 sabut -uda
sabé 1 saber
sabés 2 saber
sabí 2 saber
sacriffici 1 sacrifici
sadollan 1 sadollar
sadollar 1 sadollar
sadollat 1 sadollar
sagellat 1 sagellar
sageta 3 sageta
sagramentegaran 1 sagramentejar
sahó 5 saó
salari 1 salari
sall 1 sallir
salta 2 saltar
salten 1 saltar
salut 1 salut
salvarem 1 salvar
salvatge 5 salvatge
salve 1 salvar
sana 4 sa² sana
sanc 1 sang
sancer 4 sancer -a
sancera 2 sancer -a
sanch 9 sang
sanchs 1 sang
sancts 1 sant -a
sanglots 1 sanglot
sangonent 1 sangonent
sanitat 7 sanitat
sans 2 sa² sana
sant 8 sant -a
santa 1 sant -a
sants 3 sant -a
sap 18 saber
sapiau 5 saber
sardina 1 sardina
satisfaent 1 satisfer
satisfer 1 satisfer